Kỹ Năng Tư Duy Và Lập Kế Hoạch Chiến Lược

Viện Quản Trị Tài Chính AFC

Tầng 1, tòa nhà NO6 B2, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy Và Lập Kế Hoạch Chiến Lược

Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao nhất giúp các đơn vị đạt hiệu quả kinh tế. Khóa học "Kỹ năng tư duy và lập kế hoạch chiến lược" sẽ giúp các bạn học viên:
- Trang bị cho các học viên tư duy có hệ thống để dự đoán trước các tình huống trong công việc, cách phối hợp mọi nguồn lực để tổ chức công việc hiệu quả, cách ấn định những mục tiêu và xác định những phương tiện, biện pháp tốt nhất để thực hiện hiện những mục tiêu đó, đồng thời cung cấp những kiến thức cập nhật về lập kế hoạch chiến lược
-Trang bị một số kỹ năng, kỹ thuật thiết yếu để lập và triển khai thực hiện kế hoạch một cách hiệu lực và hiệu quả
- Trang bị những kỹ năng nhằm tập trung được vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức, sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài, phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
- Các giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp
- Những người có nhu cầu làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này

Thời Lượng

Thời lượng theo theo quy định của khóa học Kỹ năng tư duy và lập kế hoạch chiến lược

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy Và Lập Kế Hoạch Chiến Lược


- Tư duy chiến lược
- Lập kế hoạch và lập kế hoạch chiến lược
- Thiết lập sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược doanh nghiệp
- Phân tích môi trường kinh doanh
- Triển khai thực hiện mục tiêu chiến lược
- Chiến lược và đổi mới kinh doanh
- Tổng quan về lập kế hoạch: Khái niệm, vai trò, nguyên tắc, yêu cầu lập kế hoạch
- Quy trình, các bước thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp và phân tích để lập kế hoạch
- Phân tích thực trạng (ưu, nhược điểm) trong công tác lập kế hoạch hiện nay trong cơ quan/ doanh nghiệp
- Các công cụ chủ yếu trong lập kế hoạch
- Xây dựng chỉ số theo dõi, đánh giá trong lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch
- Phương pháp thu thập thông tin phục vụ cho theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác
- Một số tình huống cụ thể và vận dụng kỹ năng về xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp
- Xây dựng kế hoạch hành động triển khai phát triển năng lực xây dựng và triển khai kế hoạch tại cơ quan, đơn vị và của cá nhân
- Lập được 1 bản kế hoạch công tác đầy đủ nội dung và hoàn thiện về thể thức

Viện Quản Trị Tài Chính AFC
Tầng 1, tòa nhà NO6 B2, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: AFC Vietnam
Điện thoại: (+84)462827682
Website: afc.edu.vn - Email: info@afc.edu.vn
Viện Quản trị Tài chính AFC trực thuộc công ty TNHH AFC Việt Nam ra đời với sứ mệnh cung cấp dịch vụ đào tạo tài chính chất lượng cao trong môi trường cạnh tranh hướng tới chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực tài chính. Mục tiêu của AFC Việt Nam là trở thành một trong các công ty lớn nhất Việt nam trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn về tài chính - kế toán kiểm toán với các sản phẩm - dịch vụ hướng theo chuẩn Quốc tế. Hoạt động kinh doanh của AFC Việt Nam tập trung ở 03 hướng chính: Đầu tư Tài chính - Đào tạo chuyên nghiệp - Thực hành ngôn ngữ trong đó Viện Quản trị Tài chính AFC là bộ phận tiên phong trong việc cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn về Tài chính và Kế toán - Kiểm toán chất lượng cao tới khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế. Phương châm kinh doanh của Viện Quản trị Tài chính AFC là hướng đến sự chuyên nghiệp và thực tiễn cao thông qua chất lượng dịch vụ đào tạo được thể hiện bằng các yếu tố "Chương trình - Giảng viên - Cơ sở vật chất - Dịch vụ Chăm sóc khách hàng"
Đồng bộ tài khoản