Kỹ năng Quản Lý Sự Thay Đổi

Viện Quản Trị Tài Chính AFC

Tầng 1, tòa nhà NO6 B2, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ năng Quản Lý Sự Thay Đổi

Khóa học "Kỹ năng quản lý sự thay đổi" với nội dung phong phú sẽ giới thiệu cho bạn những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích giúp bạn phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong thời đại mới. Khoá học cung cấp cho học viên phương pháp tư duy trong quản lý hiện đại, rèn luyện cho học viên các kỹ thuật và công cụ hữu ích để có thể chủ động quản lý có hiệu quả những thay đổi trong cơ quan/đợn vị, từ đó giúp học viên hình thành phát triển được phong cách quản lý phù hợp với hoàn cảnh.

Đối Tượng Tham Gia

Các thành viên HĐQT, giám đốc các chức năng, những nhà quản lý chính sách trong doanh nghiệp

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ năng Quản Lý Sự Thay Đổi


- Sự thay đổi kinh doanh trong môi trường hiện nay
- Các yếu tố tác động tới quá trình thay đổi
- Mục đích thay đổi nhằm mang lại đổi mới trong sản xuất và kinh doanh
- Đánh giá sự thay đổi trong tổ chức và quy trinh kinh doanh, các cơ hội, thách thức để thực hiện sự thay đổi như mong muốn
- Xác định các nội dung ưu tiên cần tập trung tạo ra sự thay đổi trong tổ chức
- Thiết kế và quản lý các chương trình thay đổi theo mục đích
- Lộ trình và biện pháp triển khai thực hiện các chương trình thay đổi đã được thiết kế

Viện Quản Trị Tài Chính AFC
Tầng 1, tòa nhà NO6 B2, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: AFC Vietnam
Điện thoại: (+84)462827682
Website: afc.edu.vn - Email: info@afc.edu.vn
Viện Quản trị Tài chính AFC trực thuộc công ty TNHH AFC Việt Nam ra đời với sứ mệnh cung cấp dịch vụ đào tạo tài chính chất lượng cao trong môi trường cạnh tranh hướng tới chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực tài chính. Mục tiêu của AFC Việt Nam là trở thành một trong các công ty lớn nhất Việt nam trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn về tài chính - kế toán kiểm toán với các sản phẩm - dịch vụ hướng theo chuẩn Quốc tế. Hoạt động kinh doanh của AFC Việt Nam tập trung ở 03 hướng chính: Đầu tư Tài chính - Đào tạo chuyên nghiệp - Thực hành ngôn ngữ trong đó Viện Quản trị Tài chính AFC là bộ phận tiên phong trong việc cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn về Tài chính và Kế toán - Kiểm toán chất lượng cao tới khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế. Phương châm kinh doanh của Viện Quản trị Tài chính AFC là hướng đến sự chuyên nghiệp và thực tiễn cao thông qua chất lượng dịch vụ đào tạo được thể hiện bằng các yếu tố "Chương trình - Giảng viên - Cơ sở vật chất - Dịch vụ Chăm sóc khách hàng"
Đồng bộ tài khoản