Làm thế nào trở thành CEO chuyên nghiệp?

 
04/09/2014 17:15

Để trở thành một giám đốc điều hành thành công thì cần nhiều hơn là chỉ có một sự hiểu biết thấu đáo về những gì quan trọng để chạy một tổ chức. Chức năng quản lý điều hành quan trọng như quản lý tài chính và nguồn nhân lực, kế hoạch chiến lược và ngân sách, và một bậc thầy của các chức năng liên quan, cụ thể như việc tuyển dụng thành viên và duy trì, vận động xây dựng pháp luật.

 
Kiến thức trở thành CEO chuyên nghiệp
 
Nó cũng là sự thật khi mà một Giám đốc điều hành hiệu quả cần nhiều hơn chỉ là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Nhiều nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn đôi khi cũng thất bại bởi vì họ không có một nắm bắt tốt khi thực hiện. Jeffrey Finkle, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hội đồng Phát triển Kinh tế Quốc tế (IEDC) là người đã làm chủ được khoa học và nghệ thuật của CEOship - sự kết hợp của kiến thức, kinh nghiệm và lãnh đạo có kết quả trong vài trò một giám đốc điều hành thực sự hiệu quả. Vậy những gì giúp bạn trở thành một CEO chuyên nghiệp, khi bạn đọc câu trả lời sâu sắc của mình, hãy xem xét làm thế nào bạn tiếp cận bảy chức năng cần thiết của một giám đốc điều hành và làm thế nào để dẫn dắt tổ chức có hiệu quả dưới đây.
 
1. Quản trị: Đóng vai trò hàng đầu như hội đồng quản trị phát triển năng lực lãnh đạo của mình và hỗ trợ điều hành mạnh mẽ để hội đồng quản trị như một toàn thể và các ủy ban thường trực của hội đồng quản trị. 
 
2. Lập kế hoạch chiến lược: Làm việc chặt chẽ với Uỷ ban kế hoạch của hội đồng quản trị trong việc thiết kế và thực hiện một quá trình hoạch định chiến lược có liên quan đến hội đồng quản trị mạnh mẽ, sáng tạo và chủ động trong việc lập kế hoạch chế tác. Như vậy kết quả chính là tầm nhìn và nhiệm vụ báo cáo cập nhật, mục tiêu tăng trưởng và sáng kiến​​. 
 
3. Lập kế hoạch hoạt động và phát triển ngân sách: Làm việc chặt chẽ với Uỷ ban kế hoạch của hội đồng quản trị trong việc thiết kế và thực hiện một quá trình chuẩn bị kế hoạch hoạt động và ngân sách có liên quan đến hội đồng quản trị sớm trong quá trình thiết lập các ưu tiên và mục tiêu hoạt động. 
 
4. Quản lý hoạt động nội bộ: Đảm bảo rằng các nhân viên đủ điều kiện được thuê để thực hiện chức năng hành chính, hoạt động và giám sát tất cả các hoạt động nội bộ. 
 
5. Hệ thống nội bộ phát triển: Đặt các hệ thống và quy trình hiệu quả tại chỗ ở các khu vực quan trọng như kế hoạch tài chính và quản lý, mua sắm, hợp đồng như thế nào. 
 
6. Mối quan hệ các bên liên quan bên ngoài: Đại diện cho hiệp hội trong lĩnh vực ngoại giao bên ngoài và làm việc với các bên liên quan tổ chức quan trọng (một chức năng chia sẻ với hội đồng quản trị). 
 
7.  Lãnh đạo: Cảm hứng cam kết sứ mệnh liên kết giữa các thành viên và người lao động 
 
Tất cả những tố chất và kỹ năng trên sẽ được trau dồi rèn luyện thông qua các Khóa học CEO chuyên nghiệp. Nơi bạn sẽ được lĩnh hội những kiến thức về kinh doanh, quản trị mới của thế giới để áp dụng và doanh nghiệp của chính bạn. Các trường Đào tạo Giám đốc điều hành sẽ giúp bạn hiện thực hóa kiến thức và kỹ năng trở thành CEO chuyên nghiệp.
 
Jenny Nguyễn (Theo Plotr)

 

Đồng bộ tài khoản