Đào Tạo CIO - Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin

Đào Tạo CIO - Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin
8 10 733
Công nghệ Thông tin đã trở thành một bộ phận rất quan trọng trong bộ máy quản lý CNTT của doanh nghiệp, cho nên CIO trong nhiều công ty cũng góp phần chủ yếu trong việc trình bày rõ ràng mục đích của một tổ chức.
 • » Xem thêm
  • CIO có nhiệm vụ quản lý việc thiết lập một công nghệ thông tin có ích lợi trong việc truy cập dữ liệu và thống nhất các hệ thống quản lý.Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin (tiếng Anh: Chief Information Officer - CIO) là người hoạch định chiến lược, cũng như điều hành những hoạt động công nghệ thông tin (IT) của một công ty. Thông thường, Giám đốc CNTT hay CIO là người cận vệ của CEO - Giám Đốc Điều Hành và Giám Đốc Tài Chính (CFO).

   Mục tiêu Khóa học Lãnh đạo CNTT - CIO:


   Chương trình học "Quản lý Công nghệ Thông tin - CIO" được xây dựng nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có được những định hình cơ bản về CNTT, vai trò, tầm quan trọng của các nhà Quản lý, Lãnh đạo và bộ máy CNTT hiện nay. Chương trình đào tạo Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin cũng được xem như một hướng dẫn trợ giúp các cán bộ làm công tác CNTT xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình, từ đó xây dựng các chiến lược CNTT hợp lý, quản lý các nguồn lực tài chính, con người, dự án, quy trình, … tốt hơn. Khóa đào tạo Lãnh đạo CNTT được thiết kế dành riêng cho các CIO, các lãnh đạo chuyên trách về CNTT trong các cơ quan nhà nước và tư nhân.

   Đối tượng đào tạo CIO:


   - Các Lãnh đạo thông tin trong các cơ quan Nhà nước.
   - Các cán bộ CIO, quản lý CNTT và hạ tầng thông tin.
   - Các chuyên gia làm CNTT trong các cơ quan nhà nước.

   Vài trò Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin trong Doanh nghiệp:


   Nếu là Lãnh đạo Công nghệ Thông tin bạn phải có kỹ năng và phẩm chất, phải biết hoạch định chiến lược CNTT. Quản lý tổ chức và nhân lực CNTT, cân đối giữa chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh. Quản lý hạ tầng về CNTT, an toàn thông tin, hệ thống thông tin, Quản lý nguồn lực tài chính CNTT, Quản lý CNTT theo mô hình dịch vụ, Quản lý dự án CNTT. Tin học hóa, các bước thực hiện và bài học kinh nghiệm.
Hiển thị 1-13 trên 13 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản