Khóa học Kế Toán Cho Giám Đốc & Lãnh Đạo

Khóa học Kế Toán Cho Giám Đốc & Lãnh Đạo
7 10 646
Khóa học Kế toán cho Lãnh đạo, Giám đốc sẽ giúp cho người Giám đốc, Lãnh đạo dù không có chuyên môn kế toán vẫn tự mình kiểm soát được thực trạng tài chính, trước hết có thể đọc hiểu và kiểm tra sổ sách kế toán, phát hiện những điểm bất thường về dòng tiền, tiến tới đề ra các chủ trương nhằm củng cố bộ máy tài chính kế toán của doanh nghiệp mình.
 • » Xem thêm
  • Trong thời đại ngày nay, khóa kế toán cho Lãnh đạo, Giám đốc trở nên phổ biến hơn với xu hướng quản lý chuyên nghiệp, Lãnh đạo hay Giám đốc của một doanh nghiệp hay của một phòng/ ban/ bộ phận … trong công ty, tổ chức hay doanh nghiệp thì không thể không có hiểu biết về kế toán. Tuy nhiên, khác với "dân kế toán" phải học kế toán trong nhiều năm, các "Sếp" thì chỉ cần bỏ ra 2 tuần là đủ. Bởi lẽ, các "Sếp" học kế toán không phải để làm kế toán mà là để biết về kế toán nhằm phục vụ cho công việc quản lý của mình. Chính vì điều này, chắc chắn sẽ có một sự khác biệt rất rõ ràng giữa "kế toán dành cho đội ngũ kế toán" (accounting for accountants) và "kế toán dành cho nhà quản lý" (accounting for leaders/ accounting for non-accountants).

   Mục tiêu khóa học Kế toán Lãnh đạo:


   • Giúp cho các chủ Doanh nghiệp và các cấp lãnh đạo trong Doanh nghiệp hiểu rõ những vấn đề cần thiết về Kế toán và Tài chính để quản lý Doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất

   • Biết cách để tổ chức một bộ máy kế toán trong doanh nghiệp; Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong quản lý điều hành

   • Khóa Kế Toán cho Lãnh Đạo sẽ giúp bạn đọc, hiểu được báo cáo tài chính, biết cách thức để tổ chức một bộ máy kế toán, hiểuđược vai trò của bộ phận kế toán trong công tác quản lý điều hành công ty, biết cáchyêu cầu bộ phận kế toán phải làm những gì, biết cách đọc, hiểu và phân tích nhữngbáo cáo tài chính do kế toán soạn lập và trình lên

   Lãnh đạo và Giám đốc sẽ học được gì thông qua khóa Kế Toán:


   Khi đến với khóa học Kế toán cho Lãnh đạo, Giám đốc học viên sẽ được làm quen với tài khoản kế toán, sổ kế toán. Các nguyên tắc kế toán cơ bản.Các cách hạch toán kế toán cơ bản. Bên cạnh đó, khóa đào tạo kế toán Lãnh đạo và Giám đốc của doanh nghiệp cũng biết cách phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị, hiểu về những nội dung Bảng cân đối kế toán (Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, …) và nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (doanh thu, chi phí,…). Có khả năng đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Quan trọng nhất, chính là những luật cơ bản về Luật kế toán nhằm tránh những thiệt hại và những vấn đề về mặt pháp lý cho doanh nghiệp.
Hiển thị 1-20 trên 20 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản