Quản Trị Tài Chính Và Kế Toán Cho Lãnh Đạo

Học Viện Đào Tạo Doanh Nhân Và Giám Đốc JOY

Tòa nhà JOY, số 122, đường Hoàng Ngân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tài Chính Và Kế Toán Cho Lãnh Đạo

Các nhà lãnh đạo và quản lý đều hiểu rõ rằng tất cả các sản phẩm, dự án và quyết định đưa ra đều nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Tuy vậy, với những nhà lãnh đạo hay quản lý không thuộc chuyên ngành tài chính kế toán thì việc hiểu cách vận hành của hệ thống kế toán, cách lập và mục đích của từng báo cáo tài chính, sự lưu chuyển của dòng tiền không phải là việc dễ dàng, dẫn đến việc các quyết định còn thiên về cảm tính và khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của một kế hoạch kinh doanh. Khóa học Quản Trị Tài Chính Và Kế Toán Cho Lãnh Đạo (Accounting for Non-Financial Managers) sẽ giúp các lãnh đạo và các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu một cách tổng thể về hệ thống tài chính kế toán doanh nghiệp, chỉ đạo và kiểm tra việc báo cáo con số chính xác hay không, biết phân tích các chỉ số tài chính quan trọng và tự tin đưa ra quyết định đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế dành cho các cá nhân là thành viên ban giám đốc, trưởng các bộ phận của các doanh nghiệp và các nhà quản lý không chuyên về lĩnh vực kế toán tài chính và các học viên có nhu cầu nâng cao kiến thức về tài chính kế toán cho cá nhân.

Thời Lượng

Chương trình học trong 4 buổi, được tổ chức ngoài giờ hành chính vào các buổi tối hoặc ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật.

Nội Dung Khóa Học Tài Chính Và Kế Toán Cho Lãnh Đạo


- Báo cáo thu nhập.
- Báo cáo và phân tích các khoản phải thu và nợ khó đòi.
- Báo cáo và phân tích hàng tồn kho.
- Hạch toán đầu tư chứng khoán, Kế toán các công cụ tài chính.
- Báo cáo và phân tích tài sản cố định.
- Báo cáo và phân tích các khoản nợ phải trả.
- Kế toán vốn chủ sở hữu, Phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức.
- Lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Giới thiệu chung về hợp nhất kinh doanh.
- Giới thiệu chung về báo cáo tài chính hợp nhất.
- Phân tích báo cáo tài chính – Các kỹ thuật phân tích và ứng dụng.

Ưu Đãi Chung

Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký và nộp phí trước 20 ngày hoặc doanh nghiệp cử từ ba người tham gia khóa học trở lên.

Học Viện Đào Tạo Doanh Nhân Và Giám Đốc JOY
Tòa nhà JOY, số 122, đường Hoàng Ngân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Đào Tạo Doanh Nhân Và Giám Đốc
Điện thoại: (84)0435683070
Website: http://www.joy.edu.vn - Email: info@joy.edu.vn
Học Viện Đào Tạo Doanh Nhân Và Giám Đốc JOY là một Học viện quản trị kinh doanh thực hành dành cho doanh nhân hoặc những người có tham vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Tham vọng của JOY là “ Vì sự nghiệp của bạn”. Nhằm hiện thực hóa sứ mệnh của mình, JOY đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu, thiết kế và biên soạn nhiều chương trình đào tạo mang đẳng cấp quốc tế và phù hợp với môi trường Việt Nam để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. JOY đang triển khai hơn 60 chương trình đào tạo cho doanh nhân và giám đốc.Hoài bão của JOY là “Trở thành một học viện uy tín quốc tế và có vị thế xứng đáng trong sự nghiệp giáo dục của Việt Nam” và sứ mệnh của JOY là “Góp phần nâng cao doanh trí Việt Nam bằng tri thức thế giới và giá trị thực học”
Nhằm hiện thực hóa sứ mệnh của mình, JOY đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu, thiết kế và biên soạn nhiều chương trình đào tạo mang đẳng cấp quốc tế và phù hợp với môi trường Việt Nam để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại đây (JOY đang triển khai hơn 60 chương trình đào tạo cho doanh nhân và giám đốc). Hiện JOY là một Học Viện Đào Tạo Doanh Nhân Và Giám Đốc về quản trị kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam. Và tính cho tới thời điểm hiện nay, đã có hơn 6.000 doanh nhân và giám đốc của các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước tham gia các chương trình đào tạo của JOY. Cũng trên sứ mệnh nói trên, JOY đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công hàng loạt hội nghị và hội thảo (quốc gia và quốc tế) về các lĩnh vực kinh tế quản trị kinh doanh, nhân lực, văn hóa và giáo dục.
  • » Xem thêm
    • Cùng với hoạt động đào tạo và việc tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị quốc gia quốc tế, JOY cũng đã và đang triển khai hàng loạt đề tài nghiên cứu khoa học nhằm góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng kinh doanh tiến bộ của thời đại cho người Việt, đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực về quản trị kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, hiện JOY đang phối hợp với các tổ chức và cá nhân tâm huyết cùng sáng lập và triển khai một số dự án giáo dục có ý nghĩa, nhưng không vì mục tiêu lợi nhuận (Non – for – profit Education Projects).
Đồng bộ tài khoản