Kế Toán Dành Cho Lãnh Đạo

EurAsia Business and Hospitality - EurAsia

548 - 550 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Dành Cho Lãnh Đạo

Sau khi hoàn tất chương trình học Kế Toán Dành Cho Lãnh Đạo, học viên có thể biết cách thức để tổ chức một bộ máy kế toán. Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong công tác quản lý điều hành công ty. Biết cách yêu cầu bộ phận kế toán phải làm những gì, biết cách đọc, hiểu và phân tích những báo cáo tài chính do kế toán soạn lập và trình lên. Biết cách sử dụng những thông tin và báo cáo do kế toán cung cấp để phục vụ công tác quản lý điều hành. Hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng, ban, bộ phận khác trong toàn công ty. Biết cách sử dụng dịch vụ kiểm toán và tư vấn kế toán khi có nhu cầu.

Đối Tượng Tham Gia

- Là cấp quản lý điều hành doanh nghiệp - những người không chuyên về tài chính kế toán.
- Cụ thể: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Giám đốc chức năng, Trưởng / Phó các phòng ban bộ phận của các doanh nghiệp.

Thời Lượng

Thời lượng của chương trình học là 4 buổi (12 giờ) - 3 buổi học tại phòng học, 1 buổi thăm quan doanh nghiệp.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Dành Cho Lãnh Đạo


Nội dung chương trình đào tạo:
- Phần I. Hiểu tổng quan về kế toán
+ Kế toán là gì?
+ Tổng quan về kế toán, tài chính, kế toán thuế & kế toán quản trị;
+ Phân biệt tài chính & kế toán, giám đốc tài chính & kế toán trưởng, kiểm toán & tư vấn.
- Phần II. Hiểu về công tác kế toán
+ Các phần hành trong bộ phận kế toán và mối quan hệ giữa các phần hành này;
+ Hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kế toán;
+ Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
- Phần III. Hiểu và sử dụng thông tin kế toán
+ Bảng cân đối kế toán;
+ Báo cáo lưu chuyển dòng tiền;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
+ Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Phần IV. Kế toán quản trị
+ Định nghĩa, mục đích, bản chất của kế toán quản trị;
+ Một số dạng Báo cáo kế toán nội bộ của doanh nghiệp sản xuất;
+ Cách xác định và phân loại chi phí;
+ Giá thành sản phẩm; các phương pháp tính giá thành sản phẩm;
+ Sử dụng thông tin kế toán quản trị thông qua báo cáo nội bộ của doanh nghiệp.
- Phần V. Thăm quan doanh nghiệp

EurAsia Business and Hospitality - EurAsia
548 - 550 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: EurAsia Business and Hospitality
Điện thoại: (0511)3760848
Website: http://www.eurasia.vn - Email: info@eurasia.vn
EurAsia Business and Hospitality là tổ chức tiên phong cung cấp các giải pháp đào tạo về quản trị các nguyên tắc kinh doanh thành công như Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính, Quản trị marketing, Chiến lược kinh doanh, Kỹ năng mềm…Bên cạnh đó, chúng tôi đào tạo thực hành chuyên sâu các chương trình trong ngành Du lịch-Khách sạn-Giải trí bao gồm các chương trình kĩ năng và tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng. EurAsia đã và đang phục vụ đào tạo các lĩnh vực trên tại Châu Âu và Châu Á, đặc biệt là Việt Nam với trên 5 ngàn lượt học viên mỗi năm, đến năm 2009, EurAsia đã chính thức được thành lập ở Đà Nẵng, Việt Nam. Tin tưởng rằng, thành công của mỗi nhân viên là yếu tố cốt lõi của sự phát triển cả một tổ chức, doanh nghiệp; chúng tôi – với những chuyên gia dạn dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ, luôn khẳng định quyết tâm mang đến những khóa học đào tạo phát triển nhân viên thật sự đột phá và khác biệt, đem lại chất lượng đầy tính thực tiễn và có thể ứng dụng ngay tức khắc cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân viên mong muốn chuyên nghiệp hơn trong công việc mình đang hoặc sắp đảm nhận. Bên cạnh các chương trình đào tạo, chúng tôi còn có chương trình tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài về các thủ tục, các giấy tờ pháp lý cũng như tài chính, tạo điều kiện và thuận lợi cho quá trình đầu tư vào Việt Nam. Song song đó, chúng tôi còn tư vấn về quản trị doanh nghiệp, giúp hoạch định chiến lược, tầm nhìn và chính sách để phát huy hết khả năng nguồn lực sẵn có. Chúng tôi rất mong có cơ hội để thảo luận sâu rộng với các đơn vị về việc mở rộng hiểu biết và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, bao gồm những đóng góp giá trị cho tổ chức của Quý vị.
Đồng bộ tài khoản