Khóa học dành cho CEO - Giám đốc điều hành

 
04/09/2014 11:55

Để trở thành một CEO giỏi cũng cần rất nhiều bí quyết, bạn có muốn tìm hiểu xem những bí quyết đó là gì và làm cách nào để thành công khi đảm nhận vị trí CEO? Bạn sẽ có được câu trả lời khi tham gia Khóa học đào tạo CEO Giám đốc điều hành chuyên nghiệp. 

Tại sao bạn cần tham gia các khóa học CEO

Khóa học CEO được thiết kế như một chương trình MBA Quốc tế thu gọn cung cấp những kiến thức quản lý hiện đại của thế giới và kết hợp với những kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam. Các trung tâm trường Đào tạo Giám đốc điều hành đã nghiên cứu và tổ chức chương trình đào tạo CEO nhằm giúp các nhà quản trị phát huy tối đa năng lực lãnh đạo, vững bước trên con đường đi đến thành công trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu của nền kinh tế. Sự kết hợp giữa nghiên cứu, hội thảo, học tập hành động và các dự án khuyến khích cá nhân tham gia khám phá và chia sẻ kinh nghiệm của mình. Chương trình đào sâu vào chủ đề quản lý phức tạp như thế nào để xử lý các thay đổi trong một tổ chức và làm thế nào để xây dựng một đội ngũ quản lý đó là sáng tạo, tập trung và mục tiêu định hướng. Mỗi giám đốc điều hành định nghĩa một thách thức chiến lược đối mặt với công ty của mình và phát triển một kế hoạch hành động trong quá trình của chương trình thông qua thông tin phản hồi từ đồng nghiệp, người đóng vai trò như các thành viên hội đồng quản trị

CEO chuyên nghiệp

Bạn sẽ học được gì khi tham gia các khóa đào tạo CEO chuyên nghiệp

Văn Hóa doanh nghiệp và CEO

 • Văn hóa doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập
 • Đặc điểm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp
 • Xây dựng và phát triển văn hóa trong doanh nghiệp

Kỹ năng lãnh đạo

 • Phong cách người lãnh đạo
 • Kỹ năng giải quyết khủng hoảng
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng ủy thác

Quản trị dự án kinh doanh

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Vai trò, chức năng và công cụ của Quản lý dự án.
 • Nội dung, quá trình và phương pháp thực hiện.
 • Quản lý chi phí dự án.

Luật kinh doanh dành cho CEO

 • Các mô hình doanh nghiệp, quản trị công ty đại chúng.
 • Góp vốn, chào bán chứng khoán, huy động vốn tín dụng và hợp tác kinh doanh.
 • Quản trị thuế và thu nhập doanh nghiệp.
 • Hợp đồng thương mại và các hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Quản trị nhân sự

 • Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực
 • Kỹ năng phỏng vấn, tuyển chọn nhân viên
 • Huấn luyện và phát triển nhân viên
 • Tạo động lực làm việc trong Doanh nghiệp

Quản trị tài chính cho nhà lãnh đạo

 • Đánh giá tình hình tài chính của công ty.
 • Phân tích điểm hòa vốn và đòn bảy kinh doanh
 • Chi phí cơ hội của vốn và tỷ suất lợi nhuận.

Khóa học CEO cung cấp những kỹ năng kiến thức cập nhật về quản trị kinh doanh thế giới mới nhất. Cũng như chia sẻ những kinh nghiệp trong qua trình điều hành doanh nghiệp. Nhằm trang bị những kiến thức mà CEO thực thụ cần có, khơi dậy khả năng lãnh đạo của bạn.

Jenny Nguyễn

Đồng bộ tài khoản