Kế Toán Trưởng Đơn Vị Kế Toán Nhà Nước

Trung Tâm Đào Tạo DSC

94 Đô Đốc Bảo, Quận Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/06/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước”;
- Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng” có hiệu lực từ ngày 01/04/2012.
Trung Tâm Đào Tạo DSC liên kết với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước (Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp) với các thông tin sau.

Đối Tượng Tham Gia

- Người đang làm công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị kế toán nhà nước: các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị có sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước…
- Có thời gian công tác thực tế 02 năm trở lên (đối với người đã tốt nghiệp Đại học), 03 năm trở lên (đối với người đã tốt nghiệp Trung học và Cao đẳng) chuyên ngành về Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Thời Lượng

02 tháng (học vào các thứ 7 và chủ nhật trong tuần)
Thời gian khai giảng dự kiến tháng 11/2014.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp


Kết thúc khóa đào tạo, học viên được nhận Chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước do Đại học Đà Nẵng cấp theo phôi và mã số của Bộ Tài chính ban hành. Đây là điều kiện để bổ nhiệm Kế toán trưởng ở các đơn vị kế toán nhà nước theo qui định của Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011.

Ưu Đãi Chung

Đăng ký theo nhóm từ 3 học viên giảm ngay 8% học phí.

Trung Tâm Đào Tạo DSC
94 Đô Đốc Bảo, Quận Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Người liên hệ: A Minh
Điện thoại: 0975.727.247
Website: http://www.dsc.edu.vn/ - Email: dsc@dsc.edu.vn
Trung Tâm DSC đào tạo các khóa học
- Kế toán thực hành - khai báo thuế chuyên nghiệp
- Thực hành sử dụng Excel kế toán thuế
- Thực hành khai báo thuế
- Thực hành lập báo cáo tài chính
- Thực hành phân tích báo cáo tài chính
- Hướng dẫn thực hành kế toán thuế bằng phần mềm kế toán MISA
- Bồi dưỡng Kế toán trưởng - Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
- Chuyên viên XNK – Hải quan
- Thư ký giám đốc - Quản trị văn phòng
- Và các khóa học kỹ năng mềm: Kỹ năng Giao tiếp Thuyết trình Thuyết phục, Kỹ năng tư duy hiệu quả, Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, Xây dựng tư duy thành đạt với NLP.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản