Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo DSC

94 Đô Đốc Bảo, Quận Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các kế toán đang làm công tác Kế toán tại các doanh nghiệp. Trung Tâm Đào Tạo DSC liên kết với TTĐT Bách Nghệ và Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM - Khoa Tài chính Nhà nước thông báo khai giảng khóa học Bồi dưỡng Kế toán Trưởng như sau.
Mục tiêu khóa học
- Học viên khi tham gia khóa học sẽ cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán;
- Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán và vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp;
- Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập;
- Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp, phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp;
- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp, hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán;
- Cũng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.

Đối Tượng Tham Gia

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán đã có thâm niên công tác kế toán thực tế trên 2 năm đối với đại học và 3 năm đối với trung cấp và cao đẳng;
- Các đối tượng khác chưa đủ các điều kiện trên có nhu cầu nâng cao kiến thức cũng được xem xét tham dự khóa học liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm.

Thời Lượng

04 tháng
Tối 2 - 4 - 6 hoặc buổi Tối 3 - 5 - 7 (từ 18g30 - 21g30)
Chiều Thứ 7 & Sáng - Chiều Chủ nhật (Sáng 8g00 - 11g00, Chiều 13g00 - 16g00)

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng


- Pháp luật doanh nghiệp
- Pháp luật về Thuế
- Thẩm định dự án đầu tư
- Quản trị tài chính
- Tín dụng ngân hàng
- Pháp luật về kế toán
- Tổ chức công tác kế toán và vai trò kế toán trưởng
- Kế toán tài chính
- Lập và phân tích báo cáo tài chính
- Kế toán quản trị
- Kiểm toán

Trung Tâm Đào Tạo DSC
94 Đô Đốc Bảo, Quận Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Người liên hệ: A Minh
Điện thoại: 0975.727.247
Website: http://www.dsc.edu.vn/ - Email: dsc@dsc.edu.vn
Trung Tâm DSC đào tạo các khóa học
- Kế toán thực hành - khai báo thuế chuyên nghiệp
- Thực hành sử dụng Excel kế toán thuế
- Thực hành khai báo thuế
- Thực hành lập báo cáo tài chính
- Thực hành phân tích báo cáo tài chính
- Hướng dẫn thực hành kế toán thuế bằng phần mềm kế toán MISA
- Bồi dưỡng Kế toán trưởng - Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
- Chuyên viên XNK – Hải quan
- Thư ký giám đốc - Quản trị văn phòng
- Và các khóa học kỹ năng mềm: Kỹ năng Giao tiếp Thuyết trình Thuyết phục, Kỹ năng tư duy hiệu quả, Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, Xây dựng tư duy thành đạt với NLP.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản