Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Công Ty TNHHMTV Khánh Toàn

142/2 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Khóa Học

 • Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính.
 • Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam, Luật Kế toán.
 • Cũng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.
 • Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.
 • Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của Doanh nghiệp.
 • Phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.
 • Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.

Đối Tượng Tham Gia

 Dành cho các bạn có kinh nghiệm kế toán trên 3 năm

Thời Lượng

Thời gian: 03 tháng/khóa – Các buổi chiều Thứ 7 – cả ngày CN.

Nội Dung Khóa Học


A. Kiến thức chung
 1.  Kinh tế vi mô
 2.  Pháp luật về kinh tế và liên quan đến hoạt động Doanh nghiệp
 3.  Quản lý tài chính Doanh nghiệp
 4.  Pháp luật về thuế
 5.  Thẩm định dự án đầu tư
 6.  Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa Doanh nghiệp với Ngân hàng
 7.  Quản trị kinh doanh
B. Kiến thức nghiệp vụ
 1.  Pháp luật về kế toán
 2.  Tổ chức công tác kế toán và vai trò nhiệm vụ Kế toán trưởng Doanh nghiệp
 3.  Kế toán tài chính Doanh nghiệp
 4.  Kế toán quản trị
 5.  Phân tích BCTC và hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 6.  Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính 

Công Ty TNHHMTV Khánh Toàn
142/2 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Trần Thị Thanh Hương
Điện thoại: 0763852853
Website: http://khanhtoan.com.vn/ - Email: kiengiang_tinhyeu_xanh@yahoo.com

Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Để công tác quản lý và hoạt động một cách hiệu quả và chuyên sâu Công ty TNHH MTV Khánh Toàn thành lập các đơn vị trực thuộc sau:

 1. Trung tâm Dạy nghề Khai  Trí
 2. Trung tâm Điện tử – Tin học Khai Trí
 3. Trung tâm Thực hành Kế toán Khai Trí
 4. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Khai Trí
Đồng bộ tài khoản