Kế Toán Trưởng

Viện Đào Tạo Mở Và Nghiên Cứu Phát Triển - Bolt

504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng

Khóa học Kế Toán Trưởng sẽ cập nhật những thay đổi bổ sung trong luật Kế toán về nghề Kế toán và vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam. Củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế. Cung cấp cho người học kiến thức tổng hợp nhất về kế toán, tài chính, người học sẽ được cập nhật và nắm rõ hơn một số vấn đề về lĩnh vực kế toán, tài chính tại đơn vị công tác. Đáp ứng nhu cầu công việc, giúp học viên thực hiện hoài bão làm kế toán trưởng trong tương lai. Đáp ứng thủ tục cho các cá nhân chuẩn bị bổ nhiệm hoặc đã bổ nhiệm chức kế toán trưởng nhưng chưa có chứng chỉ.

Đối Tượng Tham Gia

- Là các cán bộ đang công tác trong các vị trí quản lý doanh nghiệp như trưởng các bộ phận, các phòng ban, các chủ doanh nghiệp…
- Là các kế toán viên đang công tác tại các doanh nghiệp chuẩn bị đảm nhận chức danh Kế toán trưởng hoặc có hoài bão trở thành kế toán trưởng trong tương lai
- Các trưởng phòng kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
- Các chủ doanh nghiệp

Thời Lượng

6 tháng

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng


Theo chương trình khung của Bộ Tài Chính

Viện Đào Tạo Mở Và Nghiên Cứu Phát Triển - Bolt
504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (0650) 3870260
Website: http://bolt.bdu.edu.vn -
Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển được thành lập ngày 31 tháng 7 năm 2008 theo chứng nhận số 02/2008/ĐK – KHCN của Sở Khoa học Công Nghệ Bình Dương. Tiền thân của Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển là Trung tâm Tin học – Ngoại Ngữ Bình Dương (Bolt) được thành lập vào ngày 01/01/2008 căn cứ theo quyết định,số 275/2007/QĐ-ĐHBD ngày 17/12/2007. Do Tiến sĩ Cao Việt Hiếu làm Giám Đốc trung tâm. Sau hơn 2 năm hoạt động Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp giáo dục với quan điểm Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có nghĩa vụ đóng góp xây dựng và phát triển giáo dục. Viện Bolt từng bước trở thành Viện Đào tạo chất lượng cao phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Đồng bộ tài khoản