Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Kế Toán - CTC

61 Huỳnh Thúc Kháng, Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

Đây là lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị. Nhất là các công ty TNHH, DNTN, các công ty cổ phần. Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân. Qua khóa học này các học viên sẽ củng cố kiến thức cũng như nghiệp vụ kế toán trưởng.

Đối Tượng Tham Gia

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán - từ bậc trung cấp trở lên

Thời Lượng

2,5 tháng

Nội Dung Khóa Học Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng


- Kiến thức chung
+ Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
+ Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
+ Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư.
+ Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, TT và bảo lãnh giữa DN với NH và tổ chức tài chính
- Phần 2: Kiến thức nghiệp vụ
+ Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán
+ Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN
+ Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
+ Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Kế Toán - CTC
61 Huỳnh Thúc Kháng, Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Kế Toán
Điện thoại: (0511)3583357 - (0511)2477200
Website: http://www.ketoandanang.edu.vn - Email: ctc.quoc@gmail.com
Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm kế toán trực thuộc công ty đào tạo tư vấn Lê Thanh Quốc. Trung tâm thực hiện chức năng là một đơn vị đào tạo chuyên nghiệp. Chuyên đào tạo tay nghề và nâng cao tay nghề về kế toán cho CB CNV đang làm việc tại các công ty, HS - SV ở các trường chuyên nghiệp. Các chương trình giảng dạy tại trung tâm được tham khảo chương trình kế toán, tài chính, kiểm toán, quản trị kinh doanh của các trường đại học có tiếng như: ĐH Kinh tế Quốc dân Hà nội, ĐH Thương mại Hà nội, ĐH kinh tế Sài gòn đồng thời kết hợp với thực tế, để tạo ra một chương trình sinh động, tạo sự hứng thú trong học tập cho học viên, đồng thời đưa vào chương trình các tình huống thực tế để học viên tiếp cận. Trung tâm mời một số chuyên gia đang làm kế toán trưởng siêu lành nghề tại các doanh nghiệp, các chuyên gia đang làm công tác kiểm toán tại các công ty kiểm toán, các chuyên gia chuyên về kế toán hoặc đang làm thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan chức năng như cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê, tư vấn và cung cấp cho trung tâm một số vấn đề có liên quan đến kế toán, đến quản lý kinh tế mà thực tế đặt ra. Để từ đó trung tâm bổ sung vào chương trình học, nhằm làm cho chương trình thêm sinh động sát thực. Trung tâm đưa vào một số bài thực hành kế toán để HV tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản