Kỹ Năng Lập Và Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Kế Toán - CTC

61 Huỳnh Thúc Kháng, Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Lập Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình hoạt động tài chính cũng như thực trạng vốn hiện thời của doanh nghiệp. Việc lập báo cáo tài chính phải tuân thủ các qui định về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và theo các quy định hiện hành, nhằm đảm bảo việc trình bày báo cáo tài chính đạt được mức độ trung thực và hợp lý, cung cấp thông tin phù hợp, đáng tin cậy, so sánh được và dễ hiểu cho các đối tượng quan tâm. Khóa học kỹ năng lập và kiểm toán báo cáo tài chính của CTC cung cấp mang lại các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể lập báo cáo tài chính một cách chính xác nhất.

Đối Tượng Tham Gia

- Giám đốc của các công ty cần hiểu thêm về báo cáo tài chính
- Kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng tuy đã lập được báo cáo tài chính nhưng chưa xác định được tính chuẩn xác của báo cáo tài chính

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Lập Báo Cáo Tài Chính


- Lập báo cáo tài chính theo phần mềm 3.2.2 do tổng cục thuế ban hành
- Kiểm tra số lượng cần thiết các biểu mẫu báo cáo tài chính
- Kiểm tra tính chuẩn xác của số liệu trên các biểu mẫu báo cáo tài chính
+ Phương pháp đối chiếu và kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các số liệu trên bảng cân đối tài khoản.
+ Phương pháp đối chiếu và kiểm tra bảng cân đối kế toán
+ Phương pháp đối chiếu và kiểm tra bảng kết quả hoạt động kinh doanh
+ Phương pháp đối chiếu và kiểm tra bảng lưu chuyển tiền tệ
+ Phương pháp đối chiếu và kiểm tra bảng thuyết minh báo cáo tài chính
+ Phương pháp kiểm tra tờ khai quyết toán thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Kế Toán - CTC
61 Huỳnh Thúc Kháng, Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Kế Toán
Điện thoại: (0511)3583357 - (0511)2477200
Website: http://www.ketoandanang.edu.vn - Email: ctc.quoc@gmail.com
Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm kế toán trực thuộc công ty đào tạo tư vấn Lê Thanh Quốc. Trung tâm thực hiện chức năng là một đơn vị đào tạo chuyên nghiệp. Chuyên đào tạo tay nghề và nâng cao tay nghề về kế toán cho CB CNV đang làm việc tại các công ty, HS - SV ở các trường chuyên nghiệp. Các chương trình giảng dạy tại trung tâm được tham khảo chương trình kế toán, tài chính, kiểm toán, quản trị kinh doanh của các trường đại học có tiếng như: ĐH Kinh tế Quốc dân Hà nội, ĐH Thương mại Hà nội, ĐH kinh tế Sài gòn đồng thời kết hợp với thực tế, để tạo ra một chương trình sinh động, tạo sự hứng thú trong học tập cho học viên, đồng thời đưa vào chương trình các tình huống thực tế để học viên tiếp cận. Trung tâm mời một số chuyên gia đang làm kế toán trưởng siêu lành nghề tại các doanh nghiệp, các chuyên gia đang làm công tác kiểm toán tại các công ty kiểm toán, các chuyên gia chuyên về kế toán hoặc đang làm thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan chức năng như cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê, tư vấn và cung cấp cho trung tâm một số vấn đề có liên quan đến kế toán, đến quản lý kinh tế mà thực tế đặt ra. Để từ đó trung tâm bổ sung vào chương trình học, nhằm làm cho chương trình thêm sinh động sát thực. Trung tâm đưa vào một số bài thực hành kế toán để HV tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản