Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Tài Chính Tuyết Phi - TP

113 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng

Mục tiêu của khóa học
- Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị. Nhất là các công ty TNHH, DNTN, các công ty cổ phần...
- Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.

Đối Tượng Tham Gia

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về: Tài chính (Tài chính ngân hàng), Kế toán (Kế toán sản xuất, thương mại, dịch vụ; kế toán hành chính sự nghiệp), Kiểm toán - từ bậc trung cấp trở lên, cụ thể như sau:
- Tối thiểu là 2 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Tối thiểu là 3 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Thời Lượng

2,5 tháng

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng


Gồm 11 chuyên đề theo Thông tư số 199/2011của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 thống nhất trong cả nước.
- Phần 1: Kiến thức chung
+ Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
+ Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
+ Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư.
+ Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, TT và bảo lãnh giữa DN với NH và tổ chức tài chính.
- Phần 2: Kiến thức nghiệp vụ
+ Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán
+ Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN
+ Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
+ Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.
+ Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Tài Chính Tuyết Phi - TP
113 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trụ sở chính
Điện thoại: 05113.691681 | 0916043472
Website: http://tuyetphigroup.com - Email: tuyetphidn@gmail.com
Trung tâm đào tạo kế toán tài chính Tuyết Phi được thành lập vào năm 2002. Trung tâm Tuyết Phi là sự kết tinh của đội ngũ cán bộ nhân viên đầy kinh nghiệm với trách nhiệm truyền nghề. Đến nay Trung tâm đã đạt được rất nhiều thành công trong quá trình truyền dạy và quảng bá thương hiệu cũng như truyền niềm đam mê kế toán tới hàng nghìn học viên yêu Kế Toán đến từ nhiều địa phương khác nhau và một lòng muốn gắn bó với nghề. Chính vì sự uy tín chất lượng đã được khẳng định , trung tâm đào tạo kế toán Tuyết Phi có cơ sở để mở rộng thêm nhiều trung tâm kế toán ở khắp miền trung và theo định hướng của lãnh đạo trong tương lai gần sẽ tiến vào miền nam với mục đích đào tạo thêm nhiều học viên hơn nữa để “ vì doanh nghiệp việt nam mà phục vụ”.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản