Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Và Thực Hành Khai Báo Thuế

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer

287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Và Thực Hành Khai Báo Thuế

Đến với khóa học Nghiệp Vụ Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Và Thực Hành Khai Báo Thuế của trường cao đẳng kinh tế đối ngoại học viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về tổ chức thực hành kế toán doanh nghiệp (Hướng dẫn tổ chức thực hiện kế toán doanh nghiệp theo các chu trình kế toán chủ yếu...) nhằm phục vụ một cách hiệu quả trong công tác và học tập. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học do trường kinh tế đối ngoại cấp. Mọi chi tiết đăng ký khóa học xin liên hệ qua email, số điện thoại hoặc đến trực tiếp trường.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tham gia: Sinh viên, cá nhân, các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Và Thực Hành Khai Báo Thuế


- Kế toán đại cương
+ Bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán.
+ Chứng từ kế toán và kiểm kê.
+ Sổ kế toán và hình thức kế toán.
- Kế toán tài chính doanh nghiệp:
+ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
+ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế.
+ Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và chi phí hoạt động.
+ Kế toán thuế, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
- Báo cáo tài chính
+ Bảng cân đối kế toán
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Khai báo thuế:
+ Giới thiệu các luật thuế trong doanh nghiệp
+ Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng
+ Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
+Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân

Ưu Đãi Chung

Giảm 10% học phí cho đối tượng là sinh viên, học sinh trường cao đẳng kinh tế đối ngoại.

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer
287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Điện thoại: 38446320 – 38459971
Website: http://www.ktdn.edu.vn - Email: cofer@ktdn.edu.vn
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại. Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia. Với mục tiêu đào tạo của trường:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản