Nghiệp Vụ Kinh Doanh Nhà Hàng - Khách Sạn

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer

287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Kinh Doanh Nhà Hàng - Khách Sạn

Đào tạo trung cấp Quản trị kinh doanh chuyên sâu Nghiệp Vụ Kinh Doanh Nhà Hàng - Khách Sạn có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức về chức năng, các quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành thành thạo một số công việc chuyên môn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Kinh Doanh Nhà Hàng - Khách Sạn


- Kinh tế chính trị
- Luật áp dụng trong kinh doanh
- Soạn thảo văn bản
- Marketing căn bản
- Tâm lý khách hàng
- Vệ sinh dinh dưỡng
- Thương phẩm
- Tổ chức sản xuất và thiết bị dụng cụ ăn uống khách sạn
- Kế toán ăn uống khách sạn
- Thống kê ăn uống khách sạn
- Tài chính ăn uống khách sạn
- Kinh tế và tổ chức kinh doanh ăn uống khách sạn
- Kỹ thuật phục vụ buồng
- Kỹ thuật phục vụ bàn
- Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer
287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Điện thoại: 38446320 – 38459971
Website: http://www.ktdn.edu.vn - Email: cofer@ktdn.edu.vn
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại. Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia. Với mục tiêu đào tạo của trường:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản