Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer

287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Với mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo Cao đẳng ngành Hệ thống thông tin quản lý chuyên sâu Tin học quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về hệ thống thông tin quản lý, thành thạo các kỹ năng về lập trình, phân tích hệ thống thông tin quản lý, có khả năng tham gia vào xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin quản lý của doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm công việc của lập trình viên, phân tích viên hệ thống quản lý ở các doanh nghiệp thuộc tất các thành phần kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời Lượng

3 năm (tối đa không quá 5 năm), 90 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin Quản Lý


- Kiến thức chung của ngành chính
+ Cơ sở lập trình
+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
+ Cơ sở dữ liệu
+ Mạng máy tính và truyền thông
+ Phát triển hệ thống thông tin
- Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
+ Tin học Văn phòng 1 (Excel, Powerpoint)
+ Tin học Văn phòng 2 (Acess)
+ Lập trình căn bản (C++)
+ Lập trình nâng cao (Visual.net)
+ Phân tích thiết kế hệ thống
+ Anh văn chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý
+ Thực hành tổng hợp Tin học quản lý

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer
287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Điện thoại: 38446320 – 38459971
Website: http://www.ktdn.edu.vn - Email: cofer@ktdn.edu.vn
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại. Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia. Với mục tiêu đào tạo của trường:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.
Đồng bộ tài khoản