Chương Trình Đào Tạo Đại Học - Cao Đẳng

Chương Trình Đào Tạo Đại Học - Cao Đẳng
7 10 287
Cử nhân (Bachelor's degree) là một học vị dành cho những người đã tốt nghiệp chương trình đại học tùy theo quy định của mỗi quốc gia.
  • » Xem thêm
    • Ở Việt Nam, bằng cử nhân được cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm, luật, kinh tế (cử nhân khoa học, cử nhân kinh tế, cử nhân luật...). Thời gian đào tạo của chương trình đào tạo cử nhân thường là 4 năm. Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành kỹ thuật được cấp bằng kỹ sư; ngành kiến trúc được cấp “bằng kiến trúc sư”; ngành y được cấp “bằng bác sĩ” hoặc “bằng cử nhân”; ngành dược cấp “bằng dược sĩ” hoặc “bằng cử nhân”.

      Giáo dục cao đẳng là một hệ đào tạo trong giáo dục đại học của Việt Nam; phân biệt với "bậc đại học" và "bậc sau đại học" vốn cũng thuộc giáo dục đại học. Giáo dục cao đẳng thường diễn ra trong các trường cao đẳng; tuy vậy, các đại học và trường đại học cũng thường có cả hệ cao đẳng. Viện Từ điển học và Bách khoa Toàn thư Việt Nam định nghĩa "cao đẳng" là: "cấp học thuộc giáo dục đại học, tuyển chọn những người có bằng trung học phổ thông hoặc tương đương, đào tạo trong thời gian ba năm. Người tốt nghiệp cao đẳng có khả năng hoạt động thực hành nghề nghiệp trong các quy trình công nghệ không quá phức tạp, với trình độ giới hạn về lí thuyết.

      Mục tiêu của các chương trình đào tạo này là nhằm cung cấp cho xã hội một lực lương lao động có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao. Tùy theo nhu cầu công việc, trình độ, thời gian và khả năng tài chính, chương trình được xây dựng dựa trên tính ứng dụng cao, chú trọng đào tạo các kỹ năng cần thiết để sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng ngay các yêu cầu về việc làm tại các công sở, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp.
Hiển thị 1-20 trên 2129 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản