Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 - Bộ Quốc Phòng

Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp

Đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị Doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức về chức năng, các quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành thành thạo một số công việc chuyên môn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ QP

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp


- Kiến thức:
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Có trình độ về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế - quản trị kinh doanh như: Thống kê trong kinh doanh, Xác suất thống kê,… đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
+ Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế, kiến thức cơ sở và chuyên sâu về ngành kinh doanh và quản trị kinh doanh bao gồm cả lý thuyết và các vấn đề thực tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đến sản xuất kinh doanh;
+ Có kiến thức chuyên môn, phương pháp và bản lĩnh trong việc thực hiện công việc quản trị doanh nghiệp.

- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint, một số phần mềm phục vụ cho việc quản lý như phần mềm quản trị nhân sự, phần mềm phân tích dữ liệu SPSS...; truy cập và khai thác thông tin trên mạng phục vụ công tác quản lý và quản trị kinh doanh, tìm kiếm và phân tích kịp thời tình hình kinh tế...
+ Kỹ năng ứng xử trong kinh doanh: Thuyết trình, giao dịch, đàm phán trong kinh doanh...
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm, nghiên cứu thị trường và phân tích tình huống.
+ Kỹ năng tiếp cận, phân tích và xử lý một cách độc lập các vấn đề kinh tế như: Tài chính, kế toán, nhân sự, marketing, sản xuất, biến động kinh tế thế giới...
+ Kỹ năng nghiên cứu định tính, định lượng độc lập và sáng tạo.
+ Kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm tra các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp.
+ Kỹ năng phân tích và nhận biết vấn đề trong thực tế sản xuất kinh doanh.

Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 - Bộ Quốc Phòng
Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Trường Cao đẳng nghề số 8
Điện thoại: (0613)930082
Website: http://caodangngheso8.edu.vn - Email: Admin@caodangngheso8.edu.vn
Trường Cao đẳng nghề số 8/Bộ Quốc phòng được thành lập ngày 16/9/1991, với tên gọi ban đầu là: “ Câu lạc bộ ô tô, mô tô”, thuộc Trường Sỹ quan Lục quân II; quá trình trưởng thành và phát triển Nhà trường đã qua nhiều lần đổi tên “Trung tâm Hướng nghiệp Kỹ thuật chuyên ngành”, “Trung tâm Xúc tiến Việc làm”, “ Trung tâm Đào tạo Công nhân kỹ thuật và Tư vấn việc làm”/Trường Sỹ quan Lục quân II, “ Trường Đào tạo nghề Khu vực Miền Nam”/BQP, “ Trường Dạy nghề số 8/BQP”. Ngày 12 tháng 01 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ký quyết định số 72/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 8/BQP trên cơ sở nâng cấp Trường Dạy nghề số 8/BQP. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định cho bộ đội xuất ngũ và nhu cầu học nghề của xã hội. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật - công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, giới thiệu việc làm, tuyển lao động cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu cần sử dụng lao động hợp pháp và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Quốc phòng giao.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản