Ngành Lập Trình Máy Tính - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 - Bộ Quốc Phòng

Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Lập Trình Máy Tính

Kết thúc khóa học học viên có thể sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng. Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình c#, vb.net. Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server. Xây dựng được 1 ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp. Có khả năng giao tiếp và kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả; làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ QP

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Lập Trình Máy Tính


- Kiến thức:
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ Thông tin: Có kiến thức về toán chuyên ngành Công nghệ thông tin, kiến thức về Cơ sở dữ liệu, Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kiến thức về mạng máy tính và truyền thông, các ngôn ngữ lập trình mới: C#.NET, VB.NET, ASP.NET, Mã nguồn mở, lập trình truyền thông..., các phần mềm đồ họa, Hệ thống máy tính, Quản trị mạng và các ứng dụng của Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác.

- Kỹ năng:
+ Nắm vững một qui trình để sản xuất được một chương trình đáp ứng được yêu cầu người dùng: Phân tích, thiết kế, lập trình; kiểm thử; tích hợp; lập trình được chương trình ứng dụng, tổ chức sản xuất chương trình ứng dụng đáp ứng yêu cầu người dùng;
+ Sử dụng được các công cụ và môi trường lập trình thích hợp để phát triển ứng dụng;
+ Hoàn thành việc đóng gói, quảng bá, viết tài liệu, hướng dẫn người sử dụng, khai thác chương trình;
+ Nhanh chóng thích hợp với các ngôn ngữ và môi trường lập trình mới;
+ Áp dụng tri thức Khoa học máy tính, quản lý dự án để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm máy tính;
+ Có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình mới: C#.NET, VB.NET, ASP.NET, mã nguồn mở, lập trình truyền thông...

Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 - Bộ Quốc Phòng
Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Trường Cao đẳng nghề số 8
Điện thoại: (0613)930082
Website: http://caodangngheso8.edu.vn - Email: Admin@caodangngheso8.edu.vn
Trường Cao đẳng nghề số 8/Bộ Quốc phòng được thành lập ngày 16/9/1991, với tên gọi ban đầu là: “ Câu lạc bộ ô tô, mô tô”, thuộc Trường Sỹ quan Lục quân II; quá trình trưởng thành và phát triển Nhà trường đã qua nhiều lần đổi tên “Trung tâm Hướng nghiệp Kỹ thuật chuyên ngành”, “Trung tâm Xúc tiến Việc làm”, “ Trung tâm Đào tạo Công nhân kỹ thuật và Tư vấn việc làm”/Trường Sỹ quan Lục quân II, “ Trường Đào tạo nghề Khu vực Miền Nam”/BQP, “ Trường Dạy nghề số 8/BQP”. Ngày 12 tháng 01 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ký quyết định số 72/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 8/BQP trên cơ sở nâng cấp Trường Dạy nghề số 8/BQP. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định cho bộ đội xuất ngũ và nhu cầu học nghề của xã hội. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật - công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, giới thiệu việc làm, tuyển lao động cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu cần sử dụng lao động hợp pháp và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Quốc phòng giao.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản