Nghề Kế Toán Doanh Nghiệp - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 - Bộ Quốc Phòng

Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nghề Kế Toán DN

Trường cao đẳng nghề số 8 thông báo tuyển sinh đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp (hệ cao đẳng nghề) nhằm đào tạo những học viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ QP

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nghề Kế Toán DN


- Kiến thức:
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Có trình độ về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế - quản trị kinh doanh như: Thống kê doanh nghiệp, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê,… đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
+ Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế -quản trị kinh doanh, kiến thức cơ sở ngành kế toán làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành kế toán;
+ Có kiến thức sâu về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, nắm vững các chính sách, chế độ kế toán, chế độ thuế và quản lý tài chính;
+ Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu kế toán.
+ Có những kiến thức chuyên sâu về các phần thực hành kế toán doanh nghiệp.

- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint, Internet...; phần mềm Kế toán;
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm;
+ Kỹ năng tiếp cận, phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán;
+ Xây dựng được các mô hình chung về tổ chức hạch toán ở các doanh nghiệp;
+ Lập chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và tổ chức kế toán quản trị, lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Có khả năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán.

Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 - Bộ Quốc Phòng
Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Trường Cao đẳng nghề số 8
Điện thoại: (0613)930082
Website: http://caodangngheso8.edu.vn - Email: Admin@caodangngheso8.edu.vn
Trường Cao đẳng nghề số 8/Bộ Quốc phòng được thành lập ngày 16/9/1991, với tên gọi ban đầu là: “ Câu lạc bộ ô tô, mô tô”, thuộc Trường Sỹ quan Lục quân II; quá trình trưởng thành và phát triển Nhà trường đã qua nhiều lần đổi tên “Trung tâm Hướng nghiệp Kỹ thuật chuyên ngành”, “Trung tâm Xúc tiến Việc làm”, “ Trung tâm Đào tạo Công nhân kỹ thuật và Tư vấn việc làm”/Trường Sỹ quan Lục quân II, “ Trường Đào tạo nghề Khu vực Miền Nam”/BQP, “ Trường Dạy nghề số 8/BQP”. Ngày 12 tháng 01 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ký quyết định số 72/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 8/BQP trên cơ sở nâng cấp Trường Dạy nghề số 8/BQP. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định cho bộ đội xuất ngũ và nhu cầu học nghề của xã hội. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật - công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, giới thiệu việc làm, tuyển lao động cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu cần sử dụng lao động hợp pháp và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Quốc phòng giao.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản