Sư Phạm Sinh Học

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Quận Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Sinh Học

Chương trình đào tạo và giảng dạy sư phạm sinh học được thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn và phương pháp giảng dạy của trường để đào tạo những sinh viên, giáo viên tương lai với chất lượng cao trong các lĩnh vực sau như sinh học chuyên ngành, khoa học giáo dục và khoa học sư phạm. Chương trình trang bị cho người học kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học, kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sinh học lý thuyết, sinh học ứng dụng trong khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội, kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục và khoa học sư phạm.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Sinh Học


- Khối kiến thức đại cương.
+ Lý luận chính trị.
+ Ngoại ngữ.
+ Tin học.
+ Giáo dục thể chất.
+ Pháp luật Việt Nam.
+ Tiếng Việt thực hành.
+ Môi trường và con người.
- Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành, nhóm ngành.
+ Toán cao cấp (giải tích).
+ Xác suất - Thống kê.
+ Hóa đại cương.
+ Hóa hữu cơ.
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
+ Ứng dụng tin học trong chuyên ngành.
+ Kĩ thuật phòng thí nghiệm.
+ Tế bào học.
+ Phân loại thực vật (Thực vật học 2).
+ Hóa sinh học - Vi sinh học.
+ Sinh thái học.
+ Sinh học người (Giải phẫu người).
+ Sinh học phân tử.
+ Thực tế thiên nhiên.
+ Di truyền học.
+ Sinh học phát triển.
+ Vận dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học sinh học.
+ Kĩ năng xây dựng và sử dụng câu hỏi trong dạy học sinh học.
+ Dạy học và kiểm tra đánh giá môn sinh học THPT theo chuẩn kiến thức và kinh nghiệm.
+ Dạy học môn sinh học THPT theo hướng tích hợp.
+ Hướng dẫn giải bài tập sinh học phổ thông.
+ Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học sinh học.
- Khối kiến thức nghiệp vụ.
+ Quản lý nhà nước và quản lý giáo dục đào tạo.
+ Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường THPT.
+ Những vấn đề chung về giáo dục học.
+ Phương pháp dạy học sinh học.
+ Thực hành sư phạm.

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Quận Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Người liên hệ: hpu2edu
Điện thoại: (0211)3863416
Website: http://www.hpu2.edu.vn - Email: bgddt-sp2@hpu2.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo quyết định số 128/CP của hội đồng chính phủ. Trường có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trường được khen thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và huân chương độc lập hạng ba, với quy mô gồm 10 000 sinh viên và đội ngũ 538 CBCC, LĐ với 300 viên chức giảng dạy. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo cử nhân khoa học và sau đại học các ngành sư phạm toán, sư phạm vật lý, cử nhân khoa học ngành ngữ văn, sư phạm giáo dục tiểu học góp phần cung cấp nguồn nhân lực sư phạm cho cả nước.
Đồng bộ tài khoản