Ngành Ngôn Ngữ Học

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngôn Ngữ Học

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức to lớn. Một trong những thách thức này là sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ cán bộ NNH có trình độ quốc tế. Thực tế cho thấy đội ngũ các nhà NNH ở Việt Nam vốn được đào tạo bài bản ở các trung tâm đào tạo có truyền thống ngữ văn nổi tiếng trong và ngoài nước . Một số lớn trong đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách ngôn ngữ hiện đại được đào tạo từ Liên xô cũ và một số nước châu Âu nay tuổi đã cao, đội ngũ trẻ thì cần đào tạo thêm, bổ cập và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn mới có thể đáp ứng được yêu cầu của thực tế xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu này, Việt Nam cần phải có được một đội ngũ các nhà NNH có trình độ và khả năng giao tiếp quốc tế tốt. Đào tạo tốt đội ngũ các nhà NNH không chỉ đáp ứng đòi hỏi của xã hội về đội ngũ các nhà nghiên cứu, các nhà thực hành và giảng dạy ngôn ngữ chất lượng cao, mà còn đóng góp rất thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu chương trình đào tạo nhằm đem đến cho sinh viên:
- Được tăng cường tiếng Anh từ năm thứ nhất để có thể học được các môn chuyên môn quan trọng bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, bảo đảm đủ tiếng Anh làm việc và nghiên cứu độc lập khi tốt nghiệp;
- Được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến,PPGD hiện đại, thực hiệnbởi các GV có trình độ quốc tế;
- Được phát triển các kỹ năng mềm một cách toàn diện cùng với kiến thức NNH hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế;
- Được học tập và nghiên cứu trong điều kiện CSVC, trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, các dịch vụ hỗ trợ… tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của nhà trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngôn Ngữ Học


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh A1
- Tiếng Anh A2
- Tiếng Anh B1
- Tiếng Anh B2
- Tiếng Anh C1
- Tin học cơ sở 2
- Giáo dục thể chất 1
- Giáo dục thể chất 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 3
- Kỹ năng mềm
- các môn tự chọn
- các môn bắt buộc
- các môn bắt buộc
- các môn tự chọn
- Ngôn ngữ học đại cương
- Cơ sở ngữ âm học
- Cơ sở ngữ pháp học
- Cơ sở ngữ nghĩa học
- Cơ sở ngữ dụng học
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Tiếng Việt chuyên ngành
- Chuyên ngành Ngôn ngữ học
- Chuyên ngành B (Ngôn ngữ học ứng dụng)
- Chuyên ngành C (Việt ngữ học)
- Chuyên ngành D (Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam)
- Chuyên ngành E (Việt ngữ học cho người nước ngoài)
- Niên luận, thực tập và khoá luận tốt nghiệp

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điện thoại: (844)37547669 - 37547013
Website: http://www.vnu.edu.vn - Email: vanphong@vnu.edu.vn
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Đồng bộ tài khoản