Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Kinh Doanh

Cùng với việc thành lập trường ĐHKT thuộc ĐHQGHN, khoa QTKD được thành lập và là một trong các khoa chính của Trường. Sứ mệnh của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực làm công tác quản lý các chức năng kinh doanh cho các doanh nghiệp và cán bộ quản lý cho các tổ chức kinh tế xã hội khác.

Mục tiêu chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho sinh viên:
- Được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, được trang bị các kiến thức QTKD hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế;
- Được tăng cường tiếng Anh từ năm thứ nhất để có thể học được các môn chuyên môn bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, bảo đảm đủ tiếng Anh làm việc và nghiên cứu độc lập khi tốt nghiệp;
- Được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến, PPGD hiện đại, tham gia các đề tài NCKH thực hiện bởi các GV giỏi có trình từ TS trở lên;
- Được học tập và nghiên cứu trong điều kiện CSVC, trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, các dịch vụ hỗ trợ… tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của nhà trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Kinh Doanh


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh A1
- Tiếng Anh A2
- Tiếng Anh B1
- Tiếng Anh B2
- Tiếng Anh C1
- Tin học cơ sở 2
- Giáo dục thể chất 1
- Giáo dục thể chất 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 3
- Kỹ năng mềm
- Toán cao cấp
- Xác suất và thống kê
- Toán kinh tế
- Khối kiến thức cơ bản
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Lịch sử kinh tế Việt Nam
- Những xu hướng phát triển của thế kỷ 21
- Nghiên cứu hành vi và xã hội
- Quản trị quốc tế: quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia
- Giao tiếp kinh doanh
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Nhà nước và pháp luật đại cương
- Nghệ thuật và Nhân văn
- Lịch sử văn minh thế giới
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Lãnh đạo
- Quản trị nguồn nhân lực
- Quản trị chiến lược
- Kế toán tài chính
- Tài chính
- Marketing
- Quản trị sản xuất và tác nghiệp
- Các môn học bắt buộc
- Quản trị và văn hóa công ty
- Đàm phán và giải quyết xung đột
- Quản trị sáng tạo và sự thay đổi
- Hành vi tổ chức
- Kinh doanh quốc tế
- Nghề nghiệp chủ
- Các môn học tự chọn
- Kế toán quản trị
- Tài chính công ty
- Hành vi khách hàng
- Bán lẻ
- Chiến lược và quản trị thương hiệu
- Các mô hình ra quyết định
- Thương mại điện tử
- Chuyên đề Quản trị sản xuất
- Luật kinh doanh
- Thực tập thực tế 1
- Thực tập thực tế 2
- Khóa luận tốt nghiệp

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điện thoại: (844)37547669 - 37547013
Website: http://www.vnu.edu.vn - Email: vanphong@vnu.edu.vn
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Đồng bộ tài khoản