Thạc Sỹ Lịch Sử Việt Nam

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Lịch Sử Việt Nam

Là chuyên ngành có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, chuyên ngành LSVN đã góp phần cùng với Khoa Lịch sử đào tạo nên đội ngũ sử học ở mọi cấp độ, từ cử nhân, cao học, nghiên cứu sinh. Đây là chuyên ngành cung cấp cho Khoa Lịch sử số lượng lớn nhất các Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư và Giáo sư.

Mục tiêu chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho sinh viên:
- Được tăng cường tiếng Anh từ năm thứ nhất để có thể học được các môn chuyên môn bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, bảo đảm đủ tiếng Anh làm việc và nghiên cứu độc lập khi tốt nghiệp;
- Được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến,PPGD hiện đại, thực hiệnbởi các GV có trình độ quốc tế;
- Được phát triển các kỹ năng mềm một cách toàn diện cùng với kiến thức hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế;
- Được học tập và nghiên cứu trong điều kiện CSVC, trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, các dịch vụ hỗ trợ… tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của nhà trường

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Lịch Sử Việt Nam


- Triết học
- Ngoại ngữ chung
- Tiếng Anh học thuật
- Một số vấn đề cơ bản về lý luận sử học
- Quá trình phát triển của các kinh thái kinh tế-xã hội trong lịch sử Việt Nam
- Đông Nam Á và quá trình hội nhập của Việt Nam
- Các môn học tự chọn
- Một số vấn đề về văn hoá - tư tưởng trong lịch sử Việt Nam
- Một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam
- Một số vấn đề về làng xã Việt Nam
- Thành phần tộc người và quan hệ tộc người ở Việt Nam
- Lịch sử các vấn đề tôn giáo ở Việt Nam
- Phương pháp nghiên cứu khu vực học
- Một số vấn đề về kinh tế - xã hội Việt Nam thời Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX)
- Chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ cận đại
- Một số vấn đề về cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam (1986-2010)
- Một số vấn đề về đô thị và đô thị hóa trong lịch sử Việt Nam
- Lịch sử chống ngoại xâm và những vấn đề về nghệ thuật quân sự Việt Nam
- Một số vấn đề về trí thức Việt Nam trong lịch sử
- Việt Nam trong các quan hệ khu vực và thế giới thế kỷ XVII
- Sự chuyển biến của văn hoá Việt Nam thời kỳ cận đại
- Biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam thế kỷ XX
- Các đảng phái chính trị ở Việt Nam trước năm 1945
- Môt số vấn đề về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam
- Một số vấn đề về giai cấp nông dân và phong trào nông dân Việt Nam thời kỳ trung đại
- Một số vấn đề về giai cấp nông dân Việt Nam thời kỳ hiện đại
- Một số vấn đề về giai cấp công nhân Việt Nam
- Quan điểm quốc tế của cách mạng Việt Nam
- Quan hệ của Việt Nam với các nước lớn thời kỳ hiện đại
- Luận văn

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điện thoại: (844)37547669 - 37547013
Website: http://www.vnu.edu.vn - Email: vanphong@vnu.edu.vn
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Đồng bộ tài khoản