Ngành Khoa Học Máy Tính

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Máy Tính

Nhóm ngành KHMT được đào tạo tại khoa CNTT từ ngày mới thành lập (2/1995), trong đó ngành KHMT là ngành đào tạo và nghiên cứu nòng cột, chủ đạo của lĩnh vực CNTT. Từ rất nhiều năm trước đây, các trường ĐH có uy tín trên thế giới đã đào tạo ngành, chuyên ngành KHMT. Trong nước, các khoa CNTT cũng đều có Bộ môn KHMT, đảm nhận giảng dạy các môn học chuyên sâu thuộc ngành,chuyên ngành này. Khoa CNTT thuộc trường ĐHCN luôn coi KHMT là một ngành, chuyên ngành cho phép khai thác tốt nền tảng khoa học cơ bản mạnh của ĐHQGHN để nhanh chóng tiếp cận trình độ tiên tiến thế giới.
Mục tiêu chương trình đào tạo nhằm giúp cho sinh viên:
- Được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, được trang bị các kiến thức KHMT hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế;
- Được tăng cường tiếng Anh từ năm thứ nhất để có thể học được các môn chuyên môn bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, bảo đảm đủ tiếng Anh làm việc và nghiên cứu độc lập khi tốt nghiệp;
- Được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến,PPGD hiện đại, tham gia các đề tài NCKH thực hiệnbởi các GV giỏi có trình từ TS trở lên
- Được học tập và nghiên cứu trong điều kiện CSVC, trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, các dịch vụ hỗ trợ… tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của nhà trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Máy Tính


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh A1
- Tiếng Anh A2
- Tiếng Anh B1
- Tiếng Anh B2
- Tiếng Anh C1
- Tin học cơ sở 2
- Giáo dục thể chất 1
- Giáo dục thể chất 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 3
- Kỹ năng mềm
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Lôgic học đại cương
- Tâm lý học đại cương
- Xã hội học đại cương
- Đại số
- Giải tích 1
- Giải tích 2
- Vật lý Cơ – Nhiệt
- Vật lý Điện – Quang
- Thực hành Vật lý đại cương
- Vật lý hiện đại
- Lập trình nâng cao
- Lập trình hướng đối tượng
- Kiến trúc máy tính
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Nguyên lý hệ điều hành
- Mạng máy tính
- Công nghệ phần mềm
- Cơ sở dữ liệu
- Trí tuệ nhân tạo
- Đồ họa máy tính
- Lý thuyết thông tin
- Chuyên đề Công nghệ Technology workshop
- Các vấn đề hiện đại trong KHMT
- Thực tập chuyên ngành
- Tự chọn 1
- Học máy
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Xử lý tiếng nói
- Tin sinh học
- Xử lý ảnh
- Thị giác máy
- Cơ sở dữ liệu đa phương tiện
- Truyền thông đa phương tiện
- Chương trình dịch
- Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (OOAD)
- Quản lý dự án phần mềm
- Kiến trúc phần mềm
- Lập trình nhúng và thời gian thực
- Real-time and embedded programming
- Lập trình mạng
- Phát triển ứng dụng Web
- Web application development
- An toàn và an ninh mạng
- Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)
- Khai phá dữ liệu
- Cơ sở dữ liệu phân tán
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điện thoại: (844)37547669 - 37547013
Website: http://www.vnu.edu.vn - Email: vanphong@vnu.edu.vn
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Đồng bộ tài khoản