Đào Tạo Quốc Tế

Đào Tạo Quốc Tế
8 10 430
Đào tạo hợp tác quốc tế là hình thức liên kết đào tạo giữa nhiều nước và vùng lãnh thổ.
 • » Xem thêm
  • Đào tạo hợp tác quốc tế phối hợp hoạt động giáo dục đào tạo để thúc đẩy sự phát triển về chất và lượng của giáo dục. Hoạt động đào tạo hợp tác quốc tế đang diễn ra mạnh và trong lĩnh vực đào tạo đại học và sau đại học. Hiện nay, hầu hết các trường đại học lớn trên cả nước đều đã có và xúc tiến đào tạo hợp tác quốc tế. Để thực hiện phương hướng và mục tiêu hợp tác quốc tế nêu trên, các trường đại học đều có Ban Quan hệ Quốc tế nhằm thực thi và vận hành các chương trình hợp tác quốc tế.

   Mục tiêu phát triển Đào tạo quốc tế
   - Tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới.
   - Đưa hợp tác quốc tế góp phần tích cực thực hiện mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, ngang tầm khu vực, từng bước đạt trình độ quốc tế.
   - Hợp tác quốc tế bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu cho nhà trường
Hiển thị 1-20 trên 36 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản