Cử Nhân Khoa Học Và Quản Lý Môi Trường ĐH Newcastle

Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế - ĐH Nông Lâm Tp.HCM - CIE-NLU

Khu Cẩm Tú, Đại học Nông Lâm TP.HCM Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Quản Lý Môi Trường

Ngày nay thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức và những lo ngại về môi trường hơn bao giờ hết. Vấn đề mang tính sống còn là chúng ta phải hành động ngay bây giờ để tìm hiểu và quản lý môi trường hoặc chúng ta sẽ phải đối mặt với tương lai ảm đạm. Đại học Nông Lâm TP.HCM đã hợp tác với Đại học Newcastle, Úc để đem tới một chương trình đào tạo Cử nhân tuyệt vời về Khoa học và Quản lý Môi trường để đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có khả năng đối mặt với những thách thức này. Chương trình này kéo dài ba năm (tương đương với sáu học kỳ) tại hai cơ sở học khác nhau, được xây dựng với mục tiêu trang bị cho bạn kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng và tiếng Anh thành thạo với tiêu chuẩn quốc tế về Khoa học và Quản lý Môi trường.

Đối Tượng Tham Gia

Theo yêu cầu tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Quản Lý Môi Trường


Các khóa học cốt lõi chiếm khoảng một nửa chương trình và kết hợp việc học tập về hoạch định môi trường và đánh giá tác động; lấy mẫu môi trường và phân tích dữ liệu; viễn thám và bản đồ trên máy tính môi trường; giá trị, khả năng bền vững và cách ứng xử môi trường; các quá trình sinh vật học và trái đất; và phát triển xã hội và môi trường. Những môn học này đem tới nền tảng cơ bản cho mỗi chuyên ngành trong số ba chuyên ngành chính. Những lĩnh vực học tập của mỗi chuyên ngành bao gồm sinh học vi khuẩn, sinh lý học động vật và phát triển của sinh học/sinh thái biển và phát triển của quản lý bền vững nguồn tài nguyên, biến đổi toàn cầu, khí hậu học và đất, địa lý và sinh thái nhân văn. Các môn học tự chọn cũng lựa chọn để hoàn thành chương trình văn bằng này.

Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế - ĐH Nông Lâm Tp.HCM - CIE-NLU
Khu Cẩm Tú, Đại học Nông Lâm TP.HCM Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế
Điện thoại: 84837246042
Website: http://cie-nlu.hcmuaf.edu.vn - Email: cie-nlu@hcmuaf.edu.vn
Trước nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, thông thạo ngoại ngữ, có khả năng hòa nhập và thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, việc ra đời Trung tâm Đào Tạo quốc tế là một tất yếu khách quan. Được thành lập vào năm 2009, trực thuộc quyền quản lý của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. CIE-NLU là một tổ chức đào tạo và dịch vụ công lập. Để thúc đẩy quá trình quốc tế hóa chương trình đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, CIE-NLU đã đặt ra một số mục tiêu chiến lược và thực hiện một số sứ mệnh. Trung tâm Đào tạo Quốc tế với sứ mệnh trở thành nơi cung cấp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, phối hợp với các trường viện, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chất lượng cao, giúp người học tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới, cũng như trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết. Xây dựng một môi trường giáo dục quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức.Đảm bảo chất lượng quốc tế trong các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với các trường đại học uy tín trên thế giới, trong nghiên cứu giáo dục Đại học Việt Nam và Thế giới.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản