Cử Nhân Kinh Doanh ĐH Newcastle

Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế - ĐH Nông Lâm Tp.HCM - CIE-NLU

Khu Cẩm Tú, Đại học Nông Lâm TP.HCM Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Kinh Doanh

Nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước những thách thức không tiên liệu được để thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra những công việc mới, và đảm bảo sự thịnh vượng của xã hội và của từng công dân. Sự thịnh vượng của mỗi quốc gia và từng công dân gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế thế giới. Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu cần có một nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiếng Anh thông thạo và làm việc trong môi trường đa văn hóa. Chính vì vậy, Đại học Nông Lâm TP.HCM đã hợp tác với Đại học Newcastle - Úc để mang đến cho các bạn một chương trình đào tạo Cử nhân hấp dẫn về Kinh doanh. Các chuyên ngành của Cử nhân Kinh doanh chuẩn bị cho các bạn những hiểu biết về các thách thức trong hoạt động Kinh doanh ngày nay cùng với việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng và những phẩm chất để phát triển nền kinh tế Việt Nam và Toàn cầu.

Đối Tượng Tham Gia

Theo yêu cầu tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Kinh Doanh


Giai đoạn I học tại Đại học Nông Lâm TP.HCM gồm chương trình Dự bị và chương trình chuyên môn
- Chương trình dự bị kéo dài trong 1 năm gồm các môn học sau:
+ Tiếng anh căn bản
+ Nguyên lí kinh doanh
+ Công nghệ thông tin
+ Toán
+ Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
- Chương trình chuyên môn Giai đoạn I: 1 năm với 80 tín chỉ
- Chương trình chuyên môn Giai đoạn 2 tại Trường Đại học Newcastle - Úc: Sinh viên chuyển sang học Giai đoạn II tại Trường Đại học Newcastle – Úc có thể theo học các chuyên ngành thuộc Chương trình Cử nhân Kinh doanh gồm 6 chuyên ngành: Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nguồn nhân lực, Du lịch, Nghiên cứu về Quản lý và tổ chức, và Quản lý chuỗi cung ứng. Các môn học bắt buộc của Chƣơng trình Cử nhân Kinh doanh. Nếu sinh viên đã học các môn này trong Giai đoạn I sẽ không phải học lại ở Giai đoạn II.

Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế - ĐH Nông Lâm Tp.HCM - CIE-NLU
Khu Cẩm Tú, Đại học Nông Lâm TP.HCM Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế
Điện thoại: 84837246042
Website: http://cie-nlu.hcmuaf.edu.vn - Email: cie-nlu@hcmuaf.edu.vn
Trước nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, thông thạo ngoại ngữ, có khả năng hòa nhập và thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, việc ra đời Trung tâm Đào Tạo quốc tế là một tất yếu khách quan. Được thành lập vào năm 2009, trực thuộc quyền quản lý của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. CIE-NLU là một tổ chức đào tạo và dịch vụ công lập. Để thúc đẩy quá trình quốc tế hóa chương trình đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, CIE-NLU đã đặt ra một số mục tiêu chiến lược và thực hiện một số sứ mệnh. Trung tâm Đào tạo Quốc tế với sứ mệnh trở thành nơi cung cấp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, phối hợp với các trường viện, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chất lượng cao, giúp người học tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới, cũng như trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết. Xây dựng một môi trường giáo dục quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức.Đảm bảo chất lượng quốc tế trong các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với các trường đại học uy tín trên thế giới, trong nghiên cứu giáo dục Đại học Việt Nam và Thế giới.
Đồng bộ tài khoản