Ngành Hướng Dẫn Du Lịch - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Du Lịch Và Thương Mại - CTC

Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Hướng Dẫn Du Lịch

Sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tại các công ty du lịch, lữ hành, các sở ban ngành văn hóa thể thao và du lịch, các điểm du lịch, các trung tâm điều hành các chương trình du lịch, các khách sạn có chức năng hoạt động du lịch với vị trí là hướng dẫn viên, nhân viên hoặc phụ trách bộ phận.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh, lao động xã hội đã tốt nghiệp THPT. Có sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, không dị tật, không nói ngọng, nói lắp, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Hướng Dẫn Du Lịch


- Kiến thức cơ sở: Vận dụng được các kiến thức về đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, văn hóa, lễ hội Việt Nam, lịch sử, địa lý, tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong quá trình phục vụ khách du lịch.
- Kiến thức chuyên môn: Khái quát được các phần việc của hướng dẫn viên du lịch để ứng dụng vào các chương trình du lịch ngoài thực tế, trình bày nguyên tắc xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện hướng dẫn du lịch.

Trường Cao Đẳng Du Lịch Và Thương Mại - CTC
Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Du lịch Và Thương Mại
Điện thoại: 03203786476
Website: http://dltm.edu.vn - Email: pdt.ctc@gmail.com
Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại đã đào tạo được gần 40.000 cán bộ có trình độ Cao đẳng, TCCN, Nghề phục vụ cho ngành Du lịch, Thương mại. Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại tiền thân là Trường trung cấp Kỹ thuật Ăn uống Công cộng và Phục vụ, thành lập ngày 24-9-1963 theo Quyết định số 553/NT-QĐ của Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương). Từ ngày thành lập đến nay trường đã qua 8 lần đổi tên:
- 1963 - 1966: Trường Trung cấp Kỹ thuật Ăn uống Công cộng và Phục vụ.
- 1966 - 1976: Trường Trung học Kỹ thuật nấu ăn.
- 1977 - 1989: Trường Trung học Ăn uống Công cộng I.
- 1990 - 1996: Trường Trung học Kỹ thuật dịch vụ Ăn uống Trung ương.
- 1997 - 2000: Trường Trung học Ăn uống- Khách sạn Bộ Thương mại.
- 2001 - 2003: Trường Trung học Ăn uống- Khách sạn và Du lịch TW.
- 2004 - tháng 9/2012: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch.
Tháng 9/2012 đến nay: Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản