Nghiệp Vụ Lễ Tân - Hệ TC

Trường Cao Đẳng Du Lịch Và Thương Mại - CTC

Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Lễ Tân

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, lữ hành, các đơn vị và cơ sở dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế với vị trí là nhân viên lễ tân. Kỹ năng của chương trình đào tạo là: Thực hiện tốt kỹ thuật giao tiếp với khách và giao tiếp bằng tiếng Anh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ để giải quyết kịp thời, linh hoạt, chủ động và thỏa đáng các tình huống. Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế nhằm tiếp nhận và giải quyết tốt công việc thực tế. Thực hiện thành thạo nghiệp vụ lễ tân: nghiệp vụ đặt buồng, nghiệp vụ đăng ký khách sạn, nghiệp vụ phục vụ khách lưu trú, nghiệp vụ thanh toán và tiễn khách. Thực hiện được nghiệp vụ khác như: nghiệp vụ buồng, bàn, bar, nghiệp vụ hành chính văn phòng, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ marketting, chế biến sản phẩm ăn uống…

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh phổ thông và lao động xã hội đáp ứng yêu cầu:
- Có trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), không nói ngọng, nói lắp.
- Về sức khỏe: Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

24 tháng (2 năm).

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Lễ Tân


- Kiến thức cơ sở: Vận dụng được các quan điểm cơ bản, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của ngành về kinh doanh lưu trú, lữ hành, du lịch; những kiến thức về tâm lý và nhu cầu tiêu dùng của khách, marketting du lịch, điah lý du lịch, lịch sử văn hóa, kiến thức về kinh tế và tổ chức kinh doanh ăn uống – khách sạn.
- Kiến thức chuyên ngành: Người học thể hiện được kiến thức về kỹ thuật giao tiếp, nhận biết được các hoạt động nghiệp vụ cơ bản tại bộ phận lễ tân, hiểu và trình bày được kiến thức chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân.

Trường Cao Đẳng Du Lịch Và Thương Mại - CTC
Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Du lịch Và Thương Mại
Điện thoại: 03203786476
Website: http://dltm.edu.vn - Email: pdt.ctc@gmail.com
Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại đã đào tạo được gần 40.000 cán bộ có trình độ Cao đẳng, TCCN, Nghề phục vụ cho ngành Du lịch, Thương mại. Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại tiền thân là Trường trung cấp Kỹ thuật Ăn uống Công cộng và Phục vụ, thành lập ngày 24-9-1963 theo Quyết định số 553/NT-QĐ của Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương). Từ ngày thành lập đến nay trường đã qua 8 lần đổi tên:
- 1963 - 1966: Trường Trung cấp Kỹ thuật Ăn uống Công cộng và Phục vụ.
- 1966 - 1976: Trường Trung học Kỹ thuật nấu ăn.
- 1977 - 1989: Trường Trung học Ăn uống Công cộng I.
- 1990 - 1996: Trường Trung học Kỹ thuật dịch vụ Ăn uống Trung ương.
- 1997 - 2000: Trường Trung học Ăn uống- Khách sạn Bộ Thương mại.
- 2001 - 2003: Trường Trung học Ăn uống- Khách sạn và Du lịch TW.
- 2004 - tháng 9/2012: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch.
Tháng 9/2012 đến nay: Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản