Ngành Hướng Dẫn Du Lịch - Hệ TC

Trường Cao Đẳng Du Lịch Và Thương Mại - CTC

Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương

Giới Thiệu Khóa Học Ngành Hướng Dẫn Du Lịch

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các công ty du lịch, lữ hành, các sở ban ngành văn hóa thể thao và du lịch, các điểm du lịch với vị trí là Hướng dẫn viên, các khách sạn có chức năng hoạt động du lịch

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT (Hoặc lao động ngoài xã hội có trình độ tương đương), có ngoại hình cân đối, không dị tật, không nói ngọng, nói lắp

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Ngành Hướng Dẫn Du Lịch


- Kiến thức chung: Phối hợp các kiến thức về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn hóa, lễ hội Việt Nam, lịch sử, địa lý, tâm lý và kỹ năng giao tiếp vào trong quá trình phục vụ khách du lịch.
- Kiến thức chuyên môn: Hiểu được các phần việc của người Hướng dẫn viên du lịch.
+ Thuyết minh được tại điểm du lịch và các phương tiện giao thông du lịch
+ Phục vụ khách trong quá trình hoạt động hướng dẫn
+ Vận dụng được nghiệp vụ hướng dẫn vào trong các chương trình du lịch cụ thể
+ Tổ chức hoạt náo được trên phương tiện và ngoài thực tế
+ Dự tính các tình huống có thể phát sinh trong quá trình hoạt động hướng dẫn
+ Phối hợp tốt với lái xe, trưởng đoàn và các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch để phục vụ khách du lịch được tốt.

Trường Cao Đẳng Du Lịch Và Thương Mại - CTC
Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Du lịch Và Thương Mại
Điện thoại: 03203786476
Website: http://dltm.edu.vn - Email: pdt.ctc@gmail.com
Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại đã đào tạo được gần 40.000 cán bộ có trình độ Cao đẳng, TCCN, Nghề phục vụ cho ngành Du lịch, Thương mại. Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại tiền thân là Trường trung cấp Kỹ thuật Ăn uống Công cộng và Phục vụ, thành lập ngày 24-9-1963 theo Quyết định số 553/NT-QĐ của Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương). Từ ngày thành lập đến nay trường đã qua 8 lần đổi tên:
- 1963 - 1966: Trường Trung cấp Kỹ thuật Ăn uống Công cộng và Phục vụ.
- 1966 - 1976: Trường Trung học Kỹ thuật nấu ăn.
- 1977 - 1989: Trường Trung học Ăn uống Công cộng I.
- 1990 - 1996: Trường Trung học Kỹ thuật dịch vụ Ăn uống Trung ương.
- 1997 - 2000: Trường Trung học Ăn uống- Khách sạn Bộ Thương mại.
- 2001 - 2003: Trường Trung học Ăn uống- Khách sạn và Du lịch TW.
- 2004 - tháng 9/2012: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch.
Tháng 9/2012 đến nay: Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản