Chương Trình Đào Tạo Nghiệp Vụ Du Lịch

Chương Trình Đào Tạo Nghiệp Vụ Du Lịch
7 10 588
Khóa học nghiệp vụ du lịch giúp cho học viên có kiến thức đủ rộng, có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức chuyên ngành nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển nền kinh tế dịch vụ trong nước và khu vực.
  • » Xem thêm
    • Học viên tốt nghiệp có khả năng tuyển chọn thông tin, phân tích, ra quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, định hướng dài hạn cũng như các nghiệp vụ kinh doanh ngắn hạn trong các doanh nghiệp dịch vụ nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng và lữ hành,...Có khả năng thực hiện và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về dịch vụ và du lịch, thể hiện một phong cách riêng của một nhà quản trị trong phán đoán, xây dựng chiến lược kinh doanh trong nền công nghiệp "không khói".

      Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ được đào tạo những kỹ năng như: Kỹ năng tư duy: Sinh viên tốt nghiệp có tư duy chiến lược tốt và có những quyết định đúng đắn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức du lịch dịch vụ. Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ: Sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ như quản trị chiến lược, quản trị dự án, quản trị marketing, quản trị rủi ro trong kinh doanh nhà hàng khách sạn, quản trị và marketing du lịch. Kỹ năng giao tiếp, hùng biện; trình bày ý tưởng một cách thuyết phục; kỹ năng viết báo cáo, lập dự án và bảo vệ dự án.

      Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành học viên có khả năng làm việc ở tất cả các bộ phận trong tổ chức, điều hành kinh doanh, nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và du lịch ở mọi thành phần kinh tế."
Hiển thị 1-20 trên 31 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản