Các bước trở thành bếp trưởng

 
01/07/2014 14:44

Nếu ước mơ trong cuộc sống của bạn là làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm, bạn có thể đã thiết lập điểm tham quan của bạn để trở thành một đầu bếp trưởng. Để thực sự thành công và trở thành một đầu bếp hàng đầu đòi hỏi sự cam kết, sự kiên trì và tình yêu của bạn đối với việc chế biến các món ăn. Nếu bạn có những phẩm chất này, đó là cơ hội và điều kiện tốt cho bạn hướng tới mục tiêu bạn đã đặt ra.

Vai trò và nhiệm vụ của các đầu bếp phụ thuộc vào các chức danh cụ thể của họ và nhà hàng mà họ đang làm việc, nhưng nói chung, bếp trưởng sẽ chuẩn bị và nấu các bữa ăn, chỉ đạo và giám sát các đầu bếp khác, thiết lập menu và các hoạt động khác trong nhà bếp.

Phụ bếp (Commis)

Bước đầu tiên trong bất kỳ nghề nghiệp nào là bạn cần phải tìm hiểu những điều cơ bản về nó. Như một phụ bếp mới vào nghề, bạn sẽ được học các kỹ năng thực tế  như các công cụ và thiết bị của bạn chuẩn bị thích hợp cho từng thực phẩm. Ở giai đoạn này, bạn sẽ được học tất cả mọi thứ như về việc chuẩn bị và an toàn thực phẩm vì vậy điều quan trọng là bạn phải có tinh thần sẵn sàng học hỏi. Bạn có thể sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ của bếp trưởng một bộ phận và bạn có thể di chuyển xung quanh các phần khác nhau của nhà bếp học các kỹ thuật và phương pháp khác nhau. 

Trường khu vực bếp nhỏ (Chef de Partie)

Học đầu bếp

Học đầu bếp chuyên nghiệp

Đây là cấp độ tiếp theo từ phụ bếp (commis). Vị trí này có thể được chia thành ba cấp độ tùy thuộc vào kích thước của nhà bếp và nhân viên của mình: 
  • Demi Chef de Partie - Tại thời điểm này, bạn đã chuyển qua đào tạo cấp chuyển tiếp và có khả năng hơn trong việc hỗ trợ các đầu bếp khác. 
  • Chef de Partie - Ở cấp độ này, bạn sẽ chịu trách nhiệm phần riêng của bạn và có thể có một đầu bếp commis hỗ trợ các bạn. 
  • Chef de Partie cao cấp - Các đầu bếp cao cấp có kinh nghiệm nhiều hơn một chef de partie và như vậy thường được giao cho các phần khác nhau trong nhà bếp khi cần thiết

Bếp phó (Sous Chef)

Các Sous Chef là những người phụ trách hoặc trợ lý cho bếp trưởng. Sous Chef có nhiều kinh nghiệm và có khả năng để tiếp nhận vị trí đầu bếp trưởng tại một khoảnh khắc thông báo. Các Sous Chef giám sát và điều phối các đầu bếp chuyên biệt khác trong nhà bếp, kế hoạch thực đơn, khâu chuẩn bị và nấu các bữa ăn. Một đầu bếp ở vị trí này cũng có thể được tham gia vào việc mua thực phẩm và thiết bị nhà bếp và đảm bảo rằng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn được đáp ứng. 

Bếp trưởng (Executive Chef)

Nấu ưn cùng yancancook

Nấu ăn cùng Yan can cook

Các đầu bếp điều hành (còn gọi là đầu bếp trưởng) chịu trách nhiệm về toàn bộ nhà bếp. Kế hoạch điều hành đầu bếp, chi phí thực đơn, giám sát nhân viên, chuẩn bị thực đơn, tuyển dụng và thuê nhân viên, và đảm bảo rằng chất lượng của thực phẩm và chuẩn bị theo một tiêu chuẩn nhất định. 
 
Và cuối cùng chỉ cần nhớ rằng ở bất cứ cấp độ nào bạn cũng cần phải có thái độ học tập liên tục. Điều quan trọng là tập trung và giữ bước tiến với tiêu chuẩn công nghiệp và xu hướng. Nếu bạn có tài năng và ý chí bạn chắc chắn sẽ thành công và tạo ra sự nghiệp, những giấc mơ của bạn. 

Đồng bộ tài khoản