Hệ CĐ Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp Thương Mại

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer

287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp Thương Mại

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp chuyên sầu về Tài chính doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, về tài chính ngân hàng và có kiến thức chuyên ngành về về Tài chính doanh nghiệp; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh Tài chính doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp Thương Mại


- Tin học ứng dụng trong kế toán
- Thuế
- Kế toán tài chính 1
- Kế toán tài chính 2
- Kế toán tài chính 3
- Kế toán quản trị chi phí
- Kế toán trên máy vi tính
- Kiểm toán
- Tài chính doanh nghiệp Thương mại
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Anh văn chuyên ngành
- Kinh tế Thương mại 1
- Thống kê kinh doanh
- Quản lý chất lượng
- Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
- Toán kinh tế
- Tín dụng & thanh toán quốc tế
- Mạng thông tin quốc tế
- Thị trường chứng khoán
- Thực hành tổng hợp

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer
287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Điện thoại: 38446320 – 38459971
Website: http://www.ktdn.edu.vn - Email: cofer@ktdn.edu.vn
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại. Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia. Với mục tiêu đào tạo của trường:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản