Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Viện Nghiên Cứu KH Lãnh Đạo Và Quản Trị DN Leadman Sri

275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Khi công việc ngày càng áp lực, căng thẳng và phức tạp thì phong cách làm việc và sắp xếp công việc một cách ngẫu hứng không còn phù hợp nữa, nhường chỗ cho việc lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc là một kỹ năng cần thiết không chỉ với các cấp lãnh đạo mà còn với toàn thể nhân viên trong công ty. Khóa học được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và tổ chức công việc một cách hiệu quả nhất. Sau khi tham dự khóa học học viên sẽ:
- Hiểu đúng về lập kế hoạch và tổ chức công việc cũng như những lợi ích của việc lập kế hoạch và tổ chức công việc
- Biết cách xác định nội dung công việc theo phương pháp khoa học
- Lập kế hoạch và tổ chức công việc theo quy trinh.
- Biết cách xây dựng lịch trình công việc hàng ngày hiệu quả và nhanh chóng
- Biết cách sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
- Biết cách sắp xếp và quản lý thông tin, hồ sơ dữ liệu hiệu quả

Đối Tượng Tham Gia

Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan doanh nghiệp

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Lập Kế Hoạch


Kỹ năng lập kế hoạch:
+ Khái quát về lập kế hoạch. Kế hoạch là gì? Lập kế hoạch và tổ chức công việc là gì?
+ Những lợi ích của lập kế hoạch và tổ chức công việc
+ Các loại lập kế hoạch
+ Phương pháp lập kế hoạch
+ Xác định mục tiêu, Xác định mục tiêu: mục tiêu SMART và SMARTER
+ Phân tích tình hình
+ Chuẩn bị nguồn lực
+ Các bước lập kế hoạch và tổ chức công việc
+ Lập kế hoạch triển khai: công thức 5W1H và 5W1H2C5M
+ Truyền đạt kế hoạch
+ Kiểm soát thực hiện
+ Các công cụ lập kế hoạch thông dụng: GANTT, CPM, PERT.
- Kỹ năng tổ chức công việc
+ Giới thiệu chung về tổ chức công việc
+ Phương pháp tổ chức công việc
+ Xây dựng chuẩn mực về kết quả công việc
+ Thu thập dữ liệu
+ So sánh kết quả với chuẩn mực và mục tiêu
+ Tiến hành điều chỉnh khi cần
+ Lập lịch trình công việc
- Hình thành quy trình
+ Định biên nhân sự
+ Lập mô tả công việc
+ Kiểm soát và đánh giá công việc
+ Tổ chức công việc cá nhân
+ Danh mục công việc hàng ngày
+ Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, Ma trận quản lý thời gian
+ Sắp xếp hồ sơ: lưu file cứng, lưu file mềm
+ Sắp xếp nơi làm việc
+ Quản lý thông tin: lưu đồ thông tin

Viện Nghiên Cứu KH Lãnh Đạo Và Quản Trị DN Leadman Sri
275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)38386520
Website: http://leadman.edu.vn - Email: leadman@leadman.edu.vn
Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ. Nghiên cứu, tham gia công tác tư vấn, phản biện với các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện các nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt thuộc các lĩnh vực: chính sách phát triển kinh tế, luật, thuế, quản trị doanh nghiệp…Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân, sở ngành thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Nghiên cứu, huấn luyện và chuyển giao công nghệ – kỹ thuật quản trị doanh nghiệp: khảo sát phân tích thị trường, lập và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống thông tin kế toán – kiểm toán, quản trị tài chính…Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản