Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Và Đầu Tư Chiến Lược

Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nhật - VJCC

91 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Và Đầu Tư Chiến Lược

Để trả lời các câu hỏi
- Làm thế nào để doanh nghiệp có thể tăng trưởng và phát triển?
- Làm thế nào để có thể lựa chọn được những cơ hội đầu tư có khả năng sinh lời cao và ổn định?
- Làm thế nào để có thể cung cấp các thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định của lãnh đạo và khách hàng?
Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực VN-Nhật Bản giới thiệu đến các bạn khoá học "Quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư chiến lược". Qua khóa học này, chuyên gia tài chính sẽ giúp bạn phân tích ý nghĩa đằng sau các thông tin tài chính – kế toán – quản trị liên quan tới tình trạng hoạt động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp cũng như dự án đầu tư, qua đó rút ra các quyết định hợp lý và kịp thời.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, Tổng Giám đốc, ban Giám đốc)
- Cấp quản lý tài chính, các trưởng/phó phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp
- Các cá nhân có mong muốn nâng cao kiến thức về tài chính trong Doanh nghiệp

Thời Lượng

8 buổi

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Và Đầu Tư Chiến Lược


- Phân tích vĩ mô và đầu tư
+ Tại sao phải nghiên cứu vĩ mô
+ Chu kỳ kinh tế và quản trị tài chính doanh nghiệp - Đồng hồ đầu tư
+ Hiện trạng kinh tế thế giới và kinh tế Việt nam
+ Định hướng đầu tư
- Lập, phân tích báo cáo tài chính
+ Giới thiệu phương pháp lập báo cáo tài chính
+ Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản trong doanh nghiệp, ý nghĩa các chỉ số
+ Phương pháp định giá cổ phiếu
- Quản trị tài chính ngắn hạn
+ Quản trị tiền mặt và chứng khoán ngắn hạn
+ Quản trị các khoản phải thu
+ Quản trị hàng tồn kho
+ Tài trợ ngắn hạn
- Quản trị tài chính dài hạn - Phân tích tài chính dự án đầu tư
+ Thời giá của tiền tệ
+ Phân tích và đánh giá dự án đầu tư
+ Các phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án

Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nhật - VJCC
91 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: (04)37751278 - (04)37751279
Website: http://www.vjcc.org.vn - Email: info@vjcc.org.vn
Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) được thành lập sau hiệp định được ký kết chính thức giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2002 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu của Trung tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế ở Việt Nam, đồng thời, thông qua các hoạt động giáo dục tiếng Nhật cũng như giao lưu văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết giữa hai quốc gia.
Hoạt động chính của Trung tâm là đào tạo các nhà quản lý cấp trung và cấp cao của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hình thức tổ chức các khóa học kinh doanh ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, Trung tâm cũng thực hiện hoạt động tư vấn giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền kinh tế Thế giới.

Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, Trung tâm còn tổ chức các khóa học tiếng Nhật sơ cấp, trung cấp và cao cấp cho các đối tượng yêu thích và mong muốn sử dụng tiếng Nhật nhằm phục vụ cho công việc hay du học. Bên cạnh đó, VJCC đã và đang tích cực triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và hoạt động hỗ trợ du học, lấy đó làm tiền đề để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai quốc gia.
Với những thành tựu đã đạt được, VJCC đã và đang nỗ lực hết mình, để thực sự trở thành một địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực tin cậy, đóng góp một cách hiệu quả vào sự phát triển của Cộng đồng doanh nghiệp, của nền kinh tế Việt Nam và sự hiểu biết sâu rộng lẫn nhau trên mọi lĩnh vực giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản.
Đồng bộ tài khoản