Khóa Đào Tạo Quản Trị Rủi Ro

Khóa Đào Tạo Quản Trị Rủi Ro
7 10 529
Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro và sử dụng quản trị rủi ro để xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm giúp tổ chức hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức.
 • » Xem thêm
  • Tuy nhiên, khi đề cập đến quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát, mỗi tổ chức lại hiểu khác nhau, việc triển khai quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát trong các tổ chức cũng theo những cách thức khác nhau và thường theo kinh nghiệm tích lũy được.

   Vì sao phải Quản trị rủi ro?


   Bất kỳ tổ chức và công việc nào cũng đều đối diện với những sự kiện tác động có khả năng làm sai lệch mục tiêu ban đầu. Những sự kiện này có thể nhận diện được hoặc đôi khi không thể nhận diện được. Chỉ khi được nhận diện và quản trị thích hợp, tổ chức sẽ chủ động kiểm soát và vì thế sẽ hạn chế được tác động của rủi ro. Có những rủi ro có thể dễ dàng nhìn thấy trước khi bắt đầu tiến hành công việc, nhưng cũng có những rủi ro chỉ nhìn thấy được khi đã xảy ra. Tổ chức càng có nhiều sự cố xảy ra càng minh chứng cho việc tổ chức không có đủ phương pháp và công cụ để nhận diện hiệu quả hoặc cũng có thể minh chứng cho việc tổ chức có thể thấy được rủi ro nhưng không có biện pháp phòng ngừa hợp lý. Vì vậy Quản lý rủi ro là việc làm cần thiết giúp doanh nghiệp phòng ngừa và tránh được những sai lầm, hướng doanh nghiệp phát triển.

   Tại sao nên tham gia khóa Đào tạo Quản trị rủi ro?


   Khóa học Quản trị rủi ro được thiết kế với mục tiêu chính là cung cấp những tư duy và nhận thức cốt lõi về quản trị rủi ro mà một nhà quản lý chuyên nghiệp cần phải được trang bị để có thể thành công trong trong môi trường kinh doanh đầy biến động. Khóa học Quản lý rủi ro cũng sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nâng cao năng lực quản trị rủi ro và vận hành hệ thống cảnh báo, phân tích và ứng phó với rủi ro phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp có hướng đi phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí hơn trong việc triển khai quản trị rủi ro và vai trò của quản trị rủi ro trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho tổ chức mình.

   Kiến thức đào tạo Khóa học Quản trị rủi ro


   Giúp học viên nắm bắt được bản chất của quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) và yêu cầu đối với các vị trí quản lý tham gia vào quá trình quản lý rủi ro trong doanh nghiệp. Khóa học Quản trị rủi ro bổ sung kiến thức về mô hình ERM, các quy định của luật pháp và chuyên ngành liên quan đến ERM. Học viên sẽ hiểu được vai trò, chức năng của các chủ thể khác nhau trong doanh nghiệp đối với vấn đề quản trị rủi ro. Nắm vững quy trình quản lý rủi ro, bao gồm từ khâu lập kế hoạch, phát hiện, nhật biết rủi ro, phân tích rủi ro, lựa chọn và thực thi các biện pháp ứng phó với rủi ro. Tư duy về quản lý rủi ro chiến lược và tầm nhìn dài hạn đối với quản trị rủi ro để có thể có kế hoạch dài hạn và biện pháp ngăn ngừa thích hợp. Bạn sẽ được cung kiến thức chuyên đề về:

   - Tổng quan về quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.
   - Phân loại rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp.
   - Mô hình quản lý rủi ro và những vấn đề tổ chức hoạt động.
   - Quy trình quản trị rủi ro.
   - Quản trị rủi ro chiến lược.
Hiển thị 1-19 trên 19 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản