Quản Trị Rủi Ro

Vietstar Training JSC

10A/M4, Bắc Linh Đàn, Quận Hòang Mai, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Rủi Ro

Chúng ta đã chứng kiến sự kéodài khủng hoảng tài chính bằng việc in thêm tiền cho lưu hành và tăng cường nợ để xử lý nợ. Công nợ toàn cầu lại phải chịu thêm bong bóng bất động sản đã làm cho môi trường kinh doanh tổng thể gặp nguy hiểm. Những năm qua với hàng loạt biến động, khiến các nhà kinh tế thế giới đau đầu: Các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản đứng trước miệng vực suy thoái, Châu Âu chìm trong bài toán khó về nợ công, các nước nghèo hoặc đang phát triển “oằn lưng” gánh chịu sức ép khủng hoảng toàn cầu. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Quản trị rủi ro là chủ đề nổi bật và hữu ích cho nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tham gia chương trình là Giám đốc, Cán bộ quản lý phụ trách công tác quản lý rủi ro doanh nghiệp – Thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam như:
- Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí (PVTRANS),
- Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí (PVI HOLDINGS),
- Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng công ty cổ phần tài chính dầu khí Việt Nam (PVFC),
- Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS),
- Viện Dầu khí Việt Nam (PVI),
- Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) ...

Thời Lượng

Theo thời lượng của khóa đào tạo.

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Rủi Ro


Thông qua khóa học, học viên sẽ biết làm cách nào để nhận diện những rủi ro nổi bật trong một môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp. Khóa học đề cập đến việc phân tích môi trường của một doanh nghiệp để xác định và quản lý các rủi ro chính và các cơ hội mà một doanh nghiệp đang đối măt. Để làm điều này, các học viên sẽ học cách phân tích các thành phần thiết yếu của môi trường kinh doanh của họ thông qua quan điểm về chiến lược của doanh nghiệp mình. Học viên cũng sẽ phải có khả năng đánh giá các rủi ro và các cơ hội mà một doanh nghiệp đối mặt và học cách làm thế nào để xác định mô hình cũng như vấn đề, nhiệm vụ cần giải quyết, và các quy trình chủ chốt cần thiết để mô hình kinh doanh của họ thành công hơn nữa. Những rủi ro có thể tác động đến việc đạt được mục tiêu chiến lược sẽ được đánh giá và các kế hoạch sẽ được triển khai để xử lý các rủi ro

Vietstar Training JSC
10A/M4, Bắc Linh Đàn, Quận Hòang Mai, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng ghi danh
Điện thoại: 84436410954
Website: http://vietstar.edu.vn - Email: info@vietstar.edu.vn
Vietstar Training JSC là một đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam có bề dày thành tích trong lĩnh vực đào tạo tư vấn theo nhu cầu của doanh nghiệp. VietStar được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp hàng đầu với những chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý và điều hành doanh nghiệp. Với sứ mệnh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản trị và những kĩ năng thực tế, VietStar tổ chức và cung cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp nhằm nâng cao và phát triển chuyên môn, năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ quản lý cấp trung và cấp cao của doanh nghiệp. Cùng với kinh nghiệm đào tạo và kiến thức chuyên môn sâu của đội ngũ chuyên gia giảng dạy trong và ngoài nước kết hợp với năng lực tổ chức dịch vụ giáo dục chuyên nghiệp của mình, VietStar cung cấp chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao phù hợp với sự phát triển của xã hội. Sự khác biệt của VietStar tạo ra môi trường học tập có năng lực vượt trội so với tất cả những đơn vị đào tạo khác - nơi chủ yếu cung cấp các khóa đào tạo mang nặng tính nghiên cứu và hàn lâm, không đáp ứng được nhu cầu thực tế của học viên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản