Áp Dụng TC Quản Lý Rủi Ro Theo TCVN ISO 31000:2012

Giới Thiệu Khóa Học Áp Dụng TC Quản Lý Rủi Ro Theo TCVN ISO 31000:2012

Việc xác định và đánh giá các rủi ro, có các giải pháp hợp lý để kiểm soát các rủi ro là vấn đề cần thiết đối với Doanh nghiệp nhẳm hạn chế các rủi ro có thể kiểm soát được. Khóa đào tạo áp dụng Tiêu chuẩn quản lý rủi ro theo TCVN ISO 31000 cung cấp cho người tham gia các hiểu biết về quản lý rủi ro cùng với các công cụ thực tế và phương pháp thực hiện quản lý rủi ro. Với kiến thức và kỹ năng có được, khi làm việc tại Tổ chức/ Doanh nghiệp, học viên sẽ triển khai để thực hiện các nguyên tắc và hướng dẫn của hệ thống quản lý rủi ro dựa trên TCVN ISO 31000. Những lợi ích chính:
- Giúp thể chế hóa các phương thức quản lý rủi ro trong các Tổ chức/Doanh nghiệp,
- Xác định và đánh giá các rủi ro, có các giải pháp hợp lý để kiểm soát các rủi ro.

Đối Tượng Tham Gia

Các Trưởng Phòng Ban; những chuyên gia tham gia trong việc phát triển, điều hành và duy trì quản lý rủi ro trong Tổ chức/Doanh nghiệp; các nhà quản lý rủi ro; các nhà quản lý kinh doanh

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Áp Dụng TC Quản Lý Rủi Ro Theo TCVN ISO 31000:2012


- Các nguyên tắc quản lý rủi ro,
- Diễn giải và mô tả khuôn khổ quản lý rủi ro dựa trên 11 nguyên tắc,
- Áp dụng hệ thống quản lý rủi ro,
- Hiểu được cơ chế để tiến hành xác định rủi ro, phân tích rủi ro, đánh giá rủi ro và xử lý rủi ro.
- Bài tập thực hành (đánh giá rủi ro tại một Phòng/Ban được chọn cho chương trình đào tạo tại Tổ chức/ Doanh nghiệp; đánh giá theo tình huống cho chương trình đào tạo tại Trung tâm Đào tạo)

TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng - QUATEST 3 P&Q
49 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượn
Điện thoại: (84-8)38213373
Website: http://nangsuatchatluong.quatest3.com.vn - Email: tt-nscl@quatest3.com.vn
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng (Trung tâm Năng suất Chất lượng – QUATEST 3 P&Q) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Trung tâm Năng suất Chất lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống quản lý. Với kinh nghiệm tư vấn và đào tạo trên 15 năm trong lĩnh vực trên, Trung tâm Năng suất Chất lượng đã hỗ trợ các Tổ chức, Doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến các hệ thống quản lý, các kỹ thuật đo lường, thử nghiệm và hướng Tổ chức, Doanh nghiệp đến hội nhập với các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN và toàn cầu. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bài bản từ nước ngoài, Trung tâm sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo theo yêu cầu của Tổ chức, Doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ dừng lại sau khi tư vấn và đào tạo, mà sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình riêng biệt và cùng các Tổ chức, Doanh nghiệp tiếp tục cải tiến các quá trình hoạt động nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho Tổ chức, Doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản