Xây Dựng & Áp Dụng HTQLCL Phòng TN Theo TC ISO/IEC 17025:2005

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng & Áp Dụng HTQLCL Phòng TN Theo TC ISO/IEC 17025:2005

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và cách thực hành xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) Phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn (PTN) nhằm nâng cao trình độ quản lý, phát triển năng lực kỹ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật. Mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức về:
- Các nguyên tắc cơ bản & lợi ích của ISO/IEC 17025:2005 khi áp dụng trong PTN.
- Các yêu cầu chung về năng lực cần thực hiện trong PTN theo ISO/IEC 17025:2005.
- Công cụ cần thiết để chủ động thực hành việc xây dựng & áp dụng HTQLCL PTN.

Đối Tượng Tham Gia

- Các trưởng PTN, trưởng bộ phận
- Cán bộ quản lý, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan

Thời Lượng

03 ngày

Nội Dung Khóa Học Xây Dựng & Áp Dụng HTQLCL Phòng TN Theo TC ISO/IEC 17025:2005


- Giới thiệu ISO/IEC 17025;
- Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến HTQLCL của PTN;
- Hệ thống quản lý chất lượng PTN – Các yêu cầu;
- Các yêu cầu về kỹ thuật;
- Cách thức xây dựng hệ thống văn bản;
- Áp dụng và duy trì HTQLCL của PTN;
- Chuẩn bị cho việc đánh giá công nhận;
- Duy trì và cải tiến HTQLCL của PTN;
- Các bài tập thực hành;
- Kiểm tra cuối khóa và cấp giấy chứng chỉ.

TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng - QUATEST 3 P&Q
49 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượn
Điện thoại: (84-8)38213373
Website: http://nangsuatchatluong.quatest3.com.vn - Email: tt-nscl@quatest3.com.vn
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng (Trung tâm Năng suất Chất lượng – QUATEST 3 P&Q) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Trung tâm Năng suất Chất lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống quản lý. Với kinh nghiệm tư vấn và đào tạo trên 15 năm trong lĩnh vực trên, Trung tâm Năng suất Chất lượng đã hỗ trợ các Tổ chức, Doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến các hệ thống quản lý, các kỹ thuật đo lường, thử nghiệm và hướng Tổ chức, Doanh nghiệp đến hội nhập với các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN và toàn cầu. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bài bản từ nước ngoài, Trung tâm sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo theo yêu cầu của Tổ chức, Doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ dừng lại sau khi tư vấn và đào tạo, mà sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình riêng biệt và cùng các Tổ chức, Doanh nghiệp tiếp tục cải tiến các quá trình hoạt động nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho Tổ chức, Doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản