TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng - QUATEST 3 P&Q

49 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng - QUATEST 3 P&Q

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng (Trung tâm Năng suất Chất lượng – QUATEST 3 P&Q) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Trung tâm Năng suất Chất lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống quản lý. Với kinh nghiệm tư vấn và đào tạo trên 15 năm trong lĩnh vực trên, Trung tâm Năng suất Chất lượng đã hỗ trợ các Tổ chức, Doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến các hệ thống quản lý, các kỹ thuật đo lường, thử nghiệm và hướng Tổ chức, Doanh nghiệp đến hội nhập với các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN và toàn cầu. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bài bản từ nước ngoài, Trung tâm sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo theo yêu cầu của Tổ chức, Doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ dừng lại sau khi tư vấn và đào tạo, mà sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình riêng biệt và cùng các Tổ chức, Doanh nghiệp tiếp tục cải tiến các quá trình hoạt động nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho Tổ chức, Doanh nghiệp.

Cơ Sở Vật Chất TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng - QUATEST 3 P&Q

Với hệ thống phòng học hiện đại, rộng rãi, trang thiết bị dạy học được đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập tốt nhất cho học viên

Thông Tin Liên Hệ TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng - QUATEST 3 P&Q

TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng
Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8)38213373
Fax: (84-8)39147288
Email: tt-nscl@quatest3.com.vn
http: http://nangsuatchatluong.quatest3.com.vn

Đồng bộ tài khoản