Xây Dựng & Áp Dụng Hệ Thống HACCP & GMP

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng & Áp Dụng Hệ Thống HACCP & GMP

Đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm, mang lại cho Doanh nghiệp (DN) khả năng cạnh tranh trong thị trường nội địa cũng như nước ngoài. HACCP & GMP là công cụ mạnh có khả năng hỗ trợ DN nâng cao nhận thức về thực hành sản xuất an toàn và áp dụng có hiệu quả vào thực tế sản xuất, kinh doanh của DN. Mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức về các công cụ để kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành sản phẩm, từ khâu thiết kế, xây dựng, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến, điều kiện phục vụ và chuẩn bị chế biến, điều hành hoạt động chế biến thực phẩm cho đến quá trình chế biến, bảo quản và con người, nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Đối Tượng Tham Gia

- Lãnh đạo, Đại diện lãnh đạo
- Các trưởng bộ phận
- Cán bộ quản lý, cán bộ chất lượng, cán bộ kỹ thuật có liên quan

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Xây Dựng & Áp Dụng Hệ Thống HACCP & GMP


- Các văn bản pháp chế liên quan thực hành sản xuất tốt;
- Nội dung thực hành sản xuất tốt;
- Áp dụng thực hành sản xuất tốt;
- Nội dung hệ thống phân tích mối nguy, xác định điểm kiểm soát quan trọng;
- Áp dụng hệ thống phân tích mối nguy, xác định điểm kiểm soát quan trọng;
- Xây dựng hệ thống tài liệu;
- Phương pháp kiểm tra xác nhận;
- Tham quan thực tế và bài tập thực hành.

TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng - QUATEST 3 P&Q
49 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượn
Điện thoại: (84-8)38213373
Website: http://nangsuatchatluong.quatest3.com.vn - Email: tt-nscl@quatest3.com.vn
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng (Trung tâm Năng suất Chất lượng – QUATEST 3 P&Q) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Trung tâm Năng suất Chất lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống quản lý. Với kinh nghiệm tư vấn và đào tạo trên 15 năm trong lĩnh vực trên, Trung tâm Năng suất Chất lượng đã hỗ trợ các Tổ chức, Doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến các hệ thống quản lý, các kỹ thuật đo lường, thử nghiệm và hướng Tổ chức, Doanh nghiệp đến hội nhập với các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN và toàn cầu. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bài bản từ nước ngoài, Trung tâm sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo theo yêu cầu của Tổ chức, Doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ dừng lại sau khi tư vấn và đào tạo, mà sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình riêng biệt và cùng các Tổ chức, Doanh nghiệp tiếp tục cải tiến các quá trình hoạt động nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho Tổ chức, Doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản