Đánh Giá Nội Bộ Hệ Thống HACCP & GMP

Giới Thiệu Khóa Học Đánh Giá Nội Bộ Hệ Thống HACCP & GMP

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm cạnh tranh trong thị trường nội địa cũng như nước ngoài. HACCP & GMP là công cụ mạnh có khả năng hỗ trợ DN nâng cao nhận thức về thực hành sản xuất an toàn và áp dụng có hiệu quả vào thực tế sản xuất, kinh doanh của DN. Mục đích
- Giúp cho học viên hệ thống lại các yêu cầu của GMP – HACCP.
- Hiểu được tầm quan trọng các yêu cầu của GMP – HACCP
- Hiểu được trách nhiệm và quyền hạn của đánh giá viên nội bộ
- Có đủ thông tin và tài liệu để lập kế hoạch và triển khai chương trình đánh giá nội bộ.
- Có đủ kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ.

Đối Tượng Tham Gia

- Lãnh đạo, Đại diện lãnh đạo
- Các trưởng bộ phận
- Cán bộ quản lý, cán bộ chất lượng, cán bộ kỹ thuật có liên quan

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Đánh Giá Nội Bộ Hệ Thống HACCP & GMP


- Giới thiệu về đánh giá;
- Tổng quan các yêu cầu của GMP - HACCP;
- Hoạt động trước khi đánh giá;
- Tiến trình đánh giá;
- Hoạt động sau đánh giá – điểm không phù hợp;
- Hoạt động sau đánh giá – báo cáo đánh giá và theo dõi;
- Bài tập thực hành.
- Kiểm tra cuối khóa

TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng - QUATEST 3 P&Q
49 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượn
Điện thoại: (84-8)38213373
Website: http://nangsuatchatluong.quatest3.com.vn - Email: tt-nscl@quatest3.com.vn
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng (Trung tâm Năng suất Chất lượng – QUATEST 3 P&Q) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Trung tâm Năng suất Chất lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống quản lý. Với kinh nghiệm tư vấn và đào tạo trên 15 năm trong lĩnh vực trên, Trung tâm Năng suất Chất lượng đã hỗ trợ các Tổ chức, Doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến các hệ thống quản lý, các kỹ thuật đo lường, thử nghiệm và hướng Tổ chức, Doanh nghiệp đến hội nhập với các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN và toàn cầu. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bài bản từ nước ngoài, Trung tâm sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo theo yêu cầu của Tổ chức, Doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ dừng lại sau khi tư vấn và đào tạo, mà sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình riêng biệt và cùng các Tổ chức, Doanh nghiệp tiếp tục cải tiến các quá trình hoạt động nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho Tổ chức, Doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản