Đánh Giá Nội Bộ HTQLCL Phòng TN Theo TC ISO/IEC 17025:2005

Giới Thiệu Khóa Học Đánh Giá Nội Bộ HTQLCL Phòng TN ISO/IEC 17025:2005

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm (HTQLPTN). Mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức về:
- Kỹ thuật đánh giá nội bộ để duy trì và cải tiến HTQLPTN theo ISO 19011: 2002
- Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QLPTN của tổ chức
- Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục

Đối Tượng Tham Gia

- Các trưởng bộ phận
- Cán bộ quản lý, cán bộ PTN và cán bộ kỹ thuật có liên quan
- Những người dự kiến trở thành đánh giá viên.

Thời Lượng

03 ngày.

Nội Dung Khóa Học Đánh Giá Nội Bộ HTQLCL Phòng TN ISO/IEC 17025:2005


- Khái niệm và tóm tắt các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 17025:2005;
- Chuẩn bị cho việc đánh giá;
- Trách nhiệm, quyền hạn & chuẩn mực của đánh giá viên;
- Kỹ thuật đánh giá;
- Quá trình đánh giá & báo cáo điểm không phù hợp;
- Hành động khắc phục, biện pháp theo dõi;
- Các bài tập tình huống;
- Kiểm tra cuối khóa và cấp giấy chứng chỉ.

TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượng - QUATEST 3 P&Q
49 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: TT Đào Tạo Và Tư Vấn Năng Suất Chất Lượn
Điện thoại: (84-8)38213373
Website: http://nangsuatchatluong.quatest3.com.vn - Email: tt-nscl@quatest3.com.vn
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng (Trung tâm Năng suất Chất lượng – QUATEST 3 P&Q) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Trung tâm Năng suất Chất lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống quản lý. Với kinh nghiệm tư vấn và đào tạo trên 15 năm trong lĩnh vực trên, Trung tâm Năng suất Chất lượng đã hỗ trợ các Tổ chức, Doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến các hệ thống quản lý, các kỹ thuật đo lường, thử nghiệm và hướng Tổ chức, Doanh nghiệp đến hội nhập với các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN và toàn cầu. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bài bản từ nước ngoài, Trung tâm sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo theo yêu cầu của Tổ chức, Doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ dừng lại sau khi tư vấn và đào tạo, mà sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình riêng biệt và cùng các Tổ chức, Doanh nghiệp tiếp tục cải tiến các quá trình hoạt động nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho Tổ chức, Doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản