Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp

Công Ty Nguồn Lực CFO - CFO Capital

Số 2 Đường ven Hồ Tây, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kiểm Soát Nội Bộ

Liệu hàng tồn kho thực tế có như sổ sách? Liệu các khoản tiền chi tiêu đều đúng đối tượng và hợp lý? Liệu các tài sản có bị hư hỏng, mất mát bởi hao hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp? Chương trình Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp do CFO Việt Nam tổ chức sẽ giúp các lãnh đạo doanh nghiệp những phương thức giải quyết bài toán bảo vệ tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Đối Tượng Tham Gia

- Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành
- CFO, Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó các phòng ban chức năng
- Các cán bộ quản lý cấp trung, Cán bộ ban Kiểm soát

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp

Nội Dung Khóa Học Kiểm Soát Nội Bộ


- Phần I. Khái quát chung về Hệ thống kiểm soát nội bộ
+ Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?
+ Vai trò của Hệ thống kiểm soát nội bộ
+ Cấu trúc Hệ thống kiểm soát nội bộ
+ Kiểm soát nội bộ trong kế toán
+ Những nhân tố đe dọa sự hữu hiệu của Hệ thống kiểm soát nội bộ
+ Gian lận trong doanh nghiệp
+ Các thiếu sót trong Hệ thống kiểm soát nội bộ dẫn tới gian lận
+ Làm thế nào để tránh gian lận trong doanh nghiệp
- Phần II. Các nguyên tắc và thủ tục kiểm soát
+ Các nguyên tắc thiết kế Hệ thống kiểm soát nội bộ
+ Các thủ tục kiểm soát
+ Ví dụ về các thủ tục kiểm soát
- Phần III. Thảo luận các Quy trình kiểm soát nội bộ chính
+ Mua hàng và công nợ phải trả
+ Bán hàng và công nợ phải thu
+ Thu chi tiền mặt
+ Hàng tồn kho
+ Các quy trình khác

Công Ty Nguồn Lực CFO - CFO Capital
Số 2 Đường ven Hồ Tây, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (84-4) 39275858
Website: http://cfocapital.com.vn - Email: info@cfocapital.com.vn
CFO Capital hân hạnh là một tổ chức góp phần tạo nên nền tảng của thành công vững bền cho doanh nghiệp bạn với các khóa học dành cho cá nhân cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với chương trình đào tạo đa dạng, giàu thực tiễn và phù hợp với thời gian, nhu cầu học tập và đào tạo của các doanh nhân hàng đầu hay các nhu cầu về đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp, CFO Capital tự hào với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm thương trường và phong cách tổ chức chuyên nghiệp hướng tới lợi ích khách hàng. Một giám đốc muốn tăng cường khả năng ngoại ngữ, một doanh nghiệp muốn đẩy mạnh năng lực quản trị của ban điều hành, một doanh nhân muốn hoàn thiện năng lực bản thân với một khóa học Mini MBA ngắn hạn và thiết thực. CFO Capital, hân hạnh cùng bạn bước đến thành công.
Đồng bộ tài khoản