Quản Trị Rủi Ro Trong Kinh Doanh

Công Ty Nguồn Lực CFO - CFO Capital

Số 2 Đường ven Hồ Tây, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Rủi Ro

Chương trình Quản Trị Rủi Ro Trong Kinh Doanh được thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ giúp xác định những sự vụ có khả năng xảy ra gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp, chỉ ra cách thức quản lý rủi ro trong phạm vi cho phép để đảm bảo đạt được mục tiêu và kế hoạch doanh nghiệp đã đặt ra.

Đối Tượng Tham Gia

- Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành
- CFO, Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó các phòng ban chức năng
- Các cán bộ quản lý cấp trung, Cán bộ phụ trách quản trị rủi ro

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Quản Trị Rủi Ro

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Rủi Ro


- Phần I. Giới thiệu tổng quan
+ Mục tiêu của doanh nghiệp và vai trò của quản trị rủi ro
+ Một số thuật ngữ cơ bản: rủi ro (“RR”), quản trị rủi ro (“QTRR”), KPI, KBI
+ Những cách phân loại rủi ro phổ biến: phân loại theo Nhân tố vĩ mô – Nhân tố vi mô, phân loại theo Môi trường bên ngoài – Môi trường bên trong, phân loại theo nhóm Tài chính – Hoạt động – Chiến lược – Nguy hiểm
+ Mục tiêu và lợi ích của hoạt động quản trị rủi ro trong kinh doanh
+ Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quản trị rủi ro: Quy mô và hình thức tổ chức của doanh nghiệp; Nhận thức của nhà quản trị; Sự phát triển thị trường các sản phẩm phái sinh
- Phần II. Tổ chức hoạt động Quản trị rủi ro tại doanh nghiệp
+ Nhận diện các rủi ro thường gặp trong hoạt động của Doanh nghiệp
+ Chính sách quản trị rủi ro: Sự cần thiết và ý nghĩa; Các nội dung chủ yếu của chính sách quản trị rủi ro; Vai trò và trách nhiệm của các bộ phận trong doanh nghiệp trong quản trị rủi ro; Phổ biến, giáo dục và giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách quản trị rủi ro…
+ Xác định mô hình tổ chức và chuẩn bị, phân bổ các nguồn lực triển khai hoạt động quản trị rủi ro. Yếu tố Con người trong kiểm soát rủi ro. Những người chịu trách nhiệm về quản trị RR
+ Các phương thức phổ biến xác định rủi ro
+ Tổng quan quá trình quản trị rủi ro
+ Qui trình đánh giá, xếp hạng rủi ro theo thứ tự ưu tiên cần ứng phó (theo khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng).
+ Qui trình và những điểm cần lưu ý khi tổ chức “Hội thảo đánh giá rủi ro” (Risk Assement Workshop).
+ Xây dựng phương án ứng phó, ngăn ngừa rủi ro cần ưu tiên
+ Giám sát, đánh giá và tiếp tục hoàn thiện quá trình triển khai hoạt động quản trị rủi ro.
+ Các sản phẩm phái sinh: Hợp đồng kỳ hạn (forwards), Hợp đồng giao sau (future), Hợp đồng quyền chọn (options) và Hợp đồng hoán đổi (swaps).
- Phần III. Thực hành Quản trị rủi ro tại doanh nghiệp
+ Nhận diện những rủi ro chung cần đặc biệt quan tâm trong bối cảnh lạm phát cao
+ Phòng ngừa và kiểm soát các Rủi ro Tài chính
+ Phòng ngừa và kiểm soát các Rủi ro hoạt động
+ Phòng ngừa và kiểm soát các Rủi ro chiến lược
+ Một số điểm quan trọng cần lưu ý

Công Ty Nguồn Lực CFO - CFO Capital
Số 2 Đường ven Hồ Tây, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (84-4) 39275858
Website: http://cfocapital.com.vn - Email: info@cfocapital.com.vn
CFO Capital hân hạnh là một tổ chức góp phần tạo nên nền tảng của thành công vững bền cho doanh nghiệp bạn với các khóa học dành cho cá nhân cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với chương trình đào tạo đa dạng, giàu thực tiễn và phù hợp với thời gian, nhu cầu học tập và đào tạo của các doanh nhân hàng đầu hay các nhu cầu về đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp, CFO Capital tự hào với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm thương trường và phong cách tổ chức chuyên nghiệp hướng tới lợi ích khách hàng. Một giám đốc muốn tăng cường khả năng ngoại ngữ, một doanh nghiệp muốn đẩy mạnh năng lực quản trị của ban điều hành, một doanh nhân muốn hoàn thiện năng lực bản thân với một khóa học Mini MBA ngắn hạn và thiết thực. CFO Capital, hân hạnh cùng bạn bước đến thành công.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản