Quản Trị Tài Chính

EurAsia Business and Hospitality - EurAsia

548 - 550 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Tài Chính

Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu - khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Các nhà quản trị tài chính sẽ ra các quyết định về các loại tài sản của doanh nghiệp, tài trợ các loại tài sản đó như thế nào, doanh nghiệp sẽ quản lý các nguồn tài sản của nó ra sao. Nếu như công việc này được thực hiện một cách tối ưu, giá trị doanh nghiệp có thể đạt lớn nhất, khi đó tài sản của các cổ đông cũng đạt lớn nhất. Sau khi tham dự khóa học, bạn có thể phân tích được các nhân tố tác động tới hoạt động tài chính doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả nhất. Lập, đọc, hiểu được các báo cáo tài chính - cơ sở để phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp. Phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hiệu quả, sức mạnh hoạt động tài chính doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư. Biết phân bổ vốn đầu tư sao cho mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho các doanh nghiệp trong điều kiện hạn chế về vốn đầu tư.

Đối Tượng Tham Gia

- Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
- Giám đốc tài chính, trưởng – phó phòng tài chính kế toán.

Thời Lượng

Thời lượng của chương trình học là 12 buổi (12 giờ) - 05 buổi học tại phòng học, 5 buổi làm việc nhóm và 2 buổi thăm quan doanh nghiệp.

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Tài Chính


Nội dung chương trình:
- Phần I. Các báo cáo tài chính và Phân tích chi phí
+ Báo cáo tài chính
+ Phân tích khối
+ Phân tích chi phí và điểm hòa vốn
+ Các loại chi phí
+ Các yếu tố chi phí của một sản phẩm
+ Điểm hòa vốn
+ Số dư đảm phí
+ Phân tích chi phí sản lượng lợi nhuận
- Phần II. Lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả
+ Mục tiêu lập kế hoạch
+ Quy trình lập kế hoạch
+ Dự đoán ngân sách
+ Theo dõi ngân sách
+ Duyệt lại ngân sách
+ Phân tích thông số
+ Các thông số khả năng sinh lợi
- Phần III. Ra quyết định sử dụng các công cụ hoạch định ngân sách đầu tư
+ Giá trị thời gian của tiền tệ
+ Giá trị thời gian
+ Giá trị hiện tại
+ Quy tắc 72’s
+ Sử dụng bảng tính
+ Các công cụ lập kế hoạch ngân sách
+ Các áp dụng lập kế hoạch ngân sách
+ Các phương pháp lập kế hoạch ngân sách
+ Tính toán chi phí vốn
- Phần IV. Quản trị các nguồn lực tài chính
+ Đòn bẩy tối ưu
+ Lợi thế và bất lợi của vốn vay
+ Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn
+ Quản lý tiền mặt
+ Quản lý tồn kho
+ Quản lý tín dụng
+ Đánh giá tín dụng
+ Chiết khấu thương mại
+ Các phương án tài trợ
+ Các giai đoạn tài trợ
+ Các chiến lược tài trợ ngân hàng
+ Các nguồn thông tin cho vay
+ Vốn đầu tư
+ Các thị trường vốn
- Phần V. Quản trị rủi ro và thông tin
+ Thực tiễn về quản trị rủi ro
+ Giảm hoạt động
+ Bảo hiểm
+ Các sản phẩm phát sinh
+ Dịch chuyển rủi ro
+ Tăng khả năng dự phòng
+ Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro
+ Công nghệ thông tin
+ Các hệ thống công nghệ thông tin phổ biến
+ Các vấn đề tổ chức và chiến lược
+ Đạo đức nghề nghiệp
- Phần VI: Thăm quan doanh nghiệp/Hoạt động ngoại khóa

EurAsia Business and Hospitality - EurAsia
548 - 550 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: EurAsia Business and Hospitality
Điện thoại: (0511)3760848
Website: http://www.eurasia.vn - Email: info@eurasia.vn
EurAsia Business and Hospitality là tổ chức tiên phong cung cấp các giải pháp đào tạo về quản trị các nguyên tắc kinh doanh thành công như Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính, Quản trị marketing, Chiến lược kinh doanh, Kỹ năng mềm…Bên cạnh đó, chúng tôi đào tạo thực hành chuyên sâu các chương trình trong ngành Du lịch-Khách sạn-Giải trí bao gồm các chương trình kĩ năng và tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng. EurAsia đã và đang phục vụ đào tạo các lĩnh vực trên tại Châu Âu và Châu Á, đặc biệt là Việt Nam với trên 5 ngàn lượt học viên mỗi năm, đến năm 2009, EurAsia đã chính thức được thành lập ở Đà Nẵng, Việt Nam. Tin tưởng rằng, thành công của mỗi nhân viên là yếu tố cốt lõi của sự phát triển cả một tổ chức, doanh nghiệp; chúng tôi – với những chuyên gia dạn dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ, luôn khẳng định quyết tâm mang đến những khóa học đào tạo phát triển nhân viên thật sự đột phá và khác biệt, đem lại chất lượng đầy tính thực tiễn và có thể ứng dụng ngay tức khắc cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân viên mong muốn chuyên nghiệp hơn trong công việc mình đang hoặc sắp đảm nhận. Bên cạnh các chương trình đào tạo, chúng tôi còn có chương trình tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài về các thủ tục, các giấy tờ pháp lý cũng như tài chính, tạo điều kiện và thuận lợi cho quá trình đầu tư vào Việt Nam. Song song đó, chúng tôi còn tư vấn về quản trị doanh nghiệp, giúp hoạch định chiến lược, tầm nhìn và chính sách để phát huy hết khả năng nguồn lực sẵn có. Chúng tôi rất mong có cơ hội để thảo luận sâu rộng với các đơn vị về việc mở rộng hiểu biết và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, bao gồm những đóng góp giá trị cho tổ chức của Quý vị.
Đồng bộ tài khoản