Ảo Hóa Với Vmware Vsphere

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Vmware Vsphere

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức công nghệ, giải pháp ảo hóa và các kỹ năng thực hành cài đặt, cấu hình và quản lý nền tảng áo hóa vSphere của VMware. Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có kỹ năng thực hiện:
- Xây dựng giải pháp tổng quát cho doanh nghiệp dựa trên công nghệ ảo hóa.
- Cài đặt và cấu hình vSphere ESXiv5.x
- Cài đặt và cấu hình các thành phần của vCenter Server.
- Sử dụng vCenter Server để cấu hình và quản lý Networking & Storage
- Triển khai, quản lý và chuyển đổi hệ thống máy chủ vật lý sang máy chủ ảo hóa.
- Quản lý các truy cập của người dùng đối với hạ tầng VMware.
- Sử dụng vCenter Server trong việc giám sát hiệu năng của tài nguyên trong hệ thống.
- Sử dụng vCenter Server trong việc triển khai và quản trị công tác mở rộng hệ thống.
- Sử dụng tính năng VMware vSphere Update Manager để cài đặt các bản vá lỗi.
- Sử dụng vCenter Server trong việc triển khai và quản trị tính năng sao lưu phục hồi hệ thống.

Đối Tượng Tham Gia

- Đã có chút kinh nghiệm sử dụng và vận hành hệ thống trên nền tảng Microsoft Windows, Linux.
- Học viên đã hoàn thành chương trình CCNA và MCSA là một lợi thế đối với khóa học này.
- Chuyên viên quản trị hệ thống trong doanh nghiệp.
- Kỹ sư vận hành hệ thống ESXi và vCenter Server.

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Ảo Hóa Với Vmware Vsphere

Nội Dung Khóa Học Vmware Vsphere


- Bài 1: Giới thiệu khóa học
+ Giới thiệu tổng quan khóa học
+ Tổng quan giải pháp Vitualization & Business Continuity
+ Tổng quan các giải pháp trên nền tảng ảo hóa
- Bài 2: Giới thiệu nền tảng ảo hóa của VMWare
+ Giới thiệu về Ảo hóa, Máy chủ ảo và các thành phần của nền tảng vSphere
- Giải thích các khái niệm về ảo hóa Server, Network và Storage
+ Hướng tiếp cận và triển khai vSphere đáp ứng lộ trình cho kiến (Cloud Computing Architecture)
+ Cài đặt vSphere trên giao diện trực quan
- Bài 3: Khởi tạo hệ thống các máy chủ ảo (Virtual Machines)
+ Giới thiệu Virtual Machines, Virtual Machine Hardware và Virtual Machine Files
+ Triển khai một máy chủ ảo đơn lẻ
- Bài 4: VMWare vCenter Server
+ Giới thiệu kiến trúc vCenter Server
+ Giới thiệu vCenter Server Appliance
+ Cấu hình và quản lý vCenter Server Appliance
+ Quản lý hệ thống các Objects và Licenses trong vCenter Server Inventory
- Bài 5: Cấu hình và Quản lý hệ thống các Virtual Networks
+ Tạo và quản lý một Virtual Switch chuẩn
+ Tùy chỉnh các thuộc tính của Virtual Switch
+ Cấu hình các thuật toán cân bằng tải cho Virtual Switch
- Bài 6: Cấu hình và Quản lý Virtual Storages
+ Giới thiệu các giao thức của Storage và Device Names
+ Cấu hình ESXi với iSCSI, NFS Storage
+ Khởi tạo và quản lý vSphere Datastores
+ Triển khai và quản lý VMware vSphere® Storage Appliance
- Bài 7: Quản lý hệ thống máy chủ ảo (Virtual Machine)
+ Sử dụng Templates và Cloning để triển khai nhiều Virtual Machine
+ Tùy chỉnh và quản lý các Virtual Machine
+ Khởi tạo và quản lý Virtual Machine Snapshots
+ Thực thi chuyển đổi hệ thống với VMware vSphere® vMotion® và vSphere Storage vMotion
+ Khởi tạo một vSphere vApp
- Bài 8: Bảo vệ dữ liệu
+ Sao lưu các ESXi Hosts và vCenter Server
+ Các giải pháp sao lưu hệ thống các Virtual Machine
- Bài 9: Kiểm soát truy xuất và chứng thực
+ Kiểm soát truy xuất của người dùng thông qua Roles & Permissions
+ Cấu hình và quản lý ESXi Firewall
+ Cấu hình chế độ Lockdown cho ESXi
+ Tích hợp ESXi với Active Directory
+ Explain VMware® vShield Endpoint™ integration in VSphere

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản